Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras yra visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004 m. vasario 14 d. pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 18 straipsnio 2 dalį), įsteigta 1999 m. pagal bendrą Lietuvos moterų draugijos ir Management&Media Academy projektą „Kaimo moterų padėties gerinimas Lietuvoje“.

Misija: gerinti Kretingos rajono moterų ekonominę ir socialinę padėtį, skatinant lyčių lygybės principų įgyvendinimą, stereotipinių požiūrių keitimą, verslo iniciatyvas ir visuomeninę saviraišką, organizuojant švietėjišką ir mokomąją veiklą bei suteikiant reikalingų žinių ir įgūdžių.

Tikslai: padėti Kretingos rajono moterims, norinčioms pagerinti savo ekonominę ir socialinę padėtį, įgyti reikalingų žinių bei įgūdžių ir skatinti jų aktyvumą bei savarankiškumą užtikrinant savo ir šeimos gerovę.

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, siekdamas patenkinti Kretingos rajono moterų poreikius, savo veiklą plėtoja keturiomis kryptimis:

 • teikia individualias konsultacijas teisiniais, socialiniais, psichologiniais, darbo bei užimtumo ir kitokiais panašaus pobūdžio klausimais;
 • organizuoja paskaitas, seminarus ir susitikimus moterims aktualiomis temomis;
 • organizuoja kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos, darbo paieškos, savęs pažinimo, meno terapijos, lyčių lygybės, tėvų švietimo, nevyriausybinių organizacijų darbuotojų švietimo, projektų rengimo ir kitokius panašaus pobūdžio kursus;
 • plėtoja klubinę veiklą, skirtą ne tik moterims, bet ir visiems šeimos nariams.
 • Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras rengia įvairaus pobūdžio projektus ir programas, kurias teikia vietiniams ir užsienio fondams, – už suteiktą paramą organizuoja nemokamą savo paslaugų teikimą Kretingos rajono moterims. Be to, kaip partneris dalyvauja kitų nevyriausybinių organizacijų vykdomuose projektuose ir organizuojamuose renginiuose.

Tikraisiais Organizacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pripažįstantys Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro įstatų reikalavimus, dalyvaujantys centro veikloje. Jaunaisiais nariais gali būti ir jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Už jaunesnius nei 14 metų amžiaus asmenis prašymus tapti Centro nariais teikia jų tėvai arba globėjai. Garbės nario vardas suteikiamas tiems asmenims, kurie labai daug prisidėjo įgyvendinant Centro tikslus.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. CINSKIENĖ, Jurgita. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. sausio 26 d. [žiūrėta 2011 m. sausio 26 d.]. Asmeninis pranešimas.
 2. Apie mus. Iš Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras [interaktyvus], [2008] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://kmimc.lt/index.htm>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai