Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Šukės k. senosios kapinės

XIX a. pabaigoje įkurtos kapinės yra Šukupio upelio krante. Apie 1990 m. jos sutvarkytos, aptvertos, rekonstruota jose stovinti koplytėlė.

Kapinės aptvertos medine statinių tvora. Šiaurinėje dalyje – vienvėriai varteliai. Centrinėje dalyje stovi medinė koplytėlė su Kristaus karste skulptūrine grupe. Į rytus nuo koplytėlės yra senas ąžuolinis kryžius, į vakarus – naujas ąžuolinis kryžius. Abu kryžiai – su Nukryžiuotojo skulptūrėlėmis. Koplytėlė ir naujasis kryžius su želdiniais apjuosti betoniniais bordiūrais. Daugiau antkapinių paminklų ir laidojimo žymių nėra. Teritorijoje auga pavienių senų medžių, keli alyvų krūmai, šiaurės rytų dalyje – avietynas. Palaidoti Šukės k. gyventojai, daugiausia mirę maro epidemijos metais.

Šukės k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24010.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 22, p. 3.
  2. Šukės k. senosios kapinėsIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24010>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai