Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo centras

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios (LELB) Jaunimo centras (JC) – savarankiška visuomeninė ne pelno organizacija, oficialiai įregistruota 1992 m.

Misija: ELB JC siekia vienyti evangelikų liuteronų jaunimą bei jį ugdyti evangeliškoje dvasioje.

Veikla: rengiamos jaunimo stovyklos, kursai, seminarai, skirtingų parapijų jaunimo susitikimai, skatinama jaunimo muzikos veikla, Biblijos studijos ir t.t. Bendraujama su kitomis jaunimo organizacijomis užsienyje, taip pat su kitomis krikščioniškomis jaunimo organizacijomis Lietuvoje. Savo uždavinius LELB JC įgyvendina per savo padalinius parapijose. LELB JC nariu gali būti konfirmuoti jaunuoliai ir jaunuolės evangelikai liuteronai.

Nuo 1993 m. LELB JC organizuoja svarbiausią Lietuvos liuteroniško jaunimo stovyklą Būtingėje, ten vykusią nuo 1981 m., dar sovietinės okupacijos metais. Nuo 1993 m. kiekvieną vasarą stovykla suburia nuo 200 iki 300 stovyklautojų iš Lietuvos bei užsienio. Kiekvienais metais stovykloje koncertuoja krikščioniškos muzikos grupės iš Lietuvos bei užsienio, dalyvauja ir kitų konfesijų jaunimas.

Kartu su Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga rengiamos vaikų muzikos stovyklos.

Nuo 1999 m. Kretingos parapijoje kiekvieną vasarą įvairaus amžiaus parapijiečiams rengiami Lingua Franca projekto anglų kalbos kursai.

Pagal bendrą Didžiojo Kanjono Sinodo liuteronų bažnyčios ir LELB JC projektą 1998 m. Kretingos vaikų namams pastatyta žaidimų aikštelė.

Nuo organizacijos įkūrimo iki 2001 m. gruodžio LELB JC valdybos pirmininku buvo kun.d. Ridas Tamulis.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. LELB jaunimo centras. Iš Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčia [interaktyvus]. Iš Bažnytinės organizacijos [2009] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.liuteronai.lt/Baznytines-organizacijos/LELB-jaunimo-centras>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai