Temos

Sukurta 2020-08-24

Atnaujinta 2020-08-24

Kazys Grižas (1902–1927) – Lietuvos kariuomenės kūrėjas, savanoris, šaulys, Kretingos apskrities viešosios policijos nuovados viršininkas. Palaidotas Kretingos parapijos naujųjų kapinių V pusės centrinėje dalyje, pagrindinio tako kairėje pusėje.

Kazys Grižas gimė 1902 m. sausio 12 d. Gučiūnų k., Kamajų valsč., Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrityje. 1915 m. šeima tapo karo pabėgėliais ir atsidūrė Tuloje. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. gegužės 15 d. Kazys Grižas įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1923 m. baigęs Kauno policijos mokyklą, paskirtas Rokiškio viešosios policijos nuovados viršininko pavaduotoju. 1927 m. paskirtas Kretingos apskrities viešosios policijos I nuovados viršininku. 1927 m. rugsėjo 11 d. žuvo per susišaudymą su plėšikais. Po mirties, 1929 m., apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 1932 m. jam pripažintas kario savanorio statusas ir suteiktas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kretingos skyriaus ir apskrities policijos tarnautojų iniciatyva ant žuvusio bendražygio kapo pastatytas lietuviško rausvo granito 2,2 m aukščio obeliskas su iškalta epitafija: „A†A / KAZYS GRIŽAS / KRETINGOS POLIC. NUOV. / VIRŠININKAS / 1927 m. IX 11 d. / ŽUVO TARNYBOS PAREIGAS / EIDAMAS“. Obeliską pagamino Kretingos (Bajorų) sunkiųjų darbų kalėjimo paminklų dirbtuvių akmenkaliai. Granito akmuo ir paminklo gamyba kainavo 1 500 litų, kuriuos aukojo policijos tarnautojai, kariai savanoriai, apskrities ir valsčių savivaldybių tarnautojai, miesto visuomenė. Atidengimo iškilmės įvyko Lietuvos kariuomenės dieną – 1928 m. lapkričio 23-iąją. Kapą buvo apjuosę keturi granitiniai stulpeliai su metalinėmis grandinėmis, deja, neišlikę. 2017 m. Kazio Grižo kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 42181).

2017 m. Kretingos muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės rūpesčiu, pagal rajono savivaldybės remiamą projektą, prie kapo pastatytas granitinis atminimo ženklas su užrašu „Kovotojas už Lietuvos laisvę“ (atminimo ženklo projekto autorius – architektas Edmundas Giedrimas, akmens meistras – Juozas Žilinskis).

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kazio Grižo kapas paskelbtas nacionaliniu kultūros paveldo objektu. Iš Kretingos muziejus [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos muziejus, 2018-01-11 [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.kretingosmuziejus.lt/naujienos/kazio-grizo-kapas-paskelbtas-nacionaliniu-kulturos-paveldo-objektu>.
  2. Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. 1919–1940. Sud. Eugenijus Ivaškevičius. Vilnius, 2003, p. 76.
  3. Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio, Kretingos apskrities viešosios policijos nuovados viršininko Kazio Grižo kapas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/788CC486-1F2A-45C6-90C4-4A6050850C47>.
  4. Lietuvos savanoriai. Sud. Petras Raila. Panevėžys, 2007, p. 159.
  5. Paminklas žuvusiems nuo pučistų. Karys, 1928 m. gruodžio 5, nr. 50, p. 804.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai