Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Jokūbavo k. kapinės

1778 m. šalia Jokūbavo miestelio ir palivarko Jokūbas Nagurskis pastatė koplyčią – pirmąją bažnyčią. Prie bažnyčios buvo įsteigtos kapinės, kuriose laidojami Jokūbavo ir aplinkinių kaimų gyventojai. Plotas 1200 kv. m.

1925 m. Jokūbavą aptarnavęs kunigas K. Stondžys, rūpinęsis naujų kapinių įrengimu, žemės tvarkytojui rašė: „kadangi Jokūbavo bažnyčios kapai yra paskendę vandenyje ir žmonės nenori laidotis, todėl parapijiečiai pageidauja atnaujinti senus buvusius kapus, vadinamus „senovės“ ir prašo žem. Tvarkytoją parceliuojant Jokūbavo dvarą primatuoti ½ ha žemės prie senųjų kapų“. Tie „senieji kapai“ – tai I. Jablonskio vadinami „Maro kapai“.

1926 m. liepos 15 d. Jokūbavo žemės paskirstymo protokole minimos dvejos kapinės: senosios, užimančios 0,5253 ha, ir naujosios – 0,9710 ha. Minimame protokole Nr. 16 Romos katalikų kapai vadinami „naujaisiais“ – sklypas, paskirtas prie seniau buvusių kapų. Jų vieta ir 1900 m. plane pažymėta Bebrūnės upelio posūkyje ant skardžio šalia žvyro kasyklos.

1946–1948 m. kapinės buvo tvarkomos, dvigubai padidintos, palei kelią pasodinta liepų, prie vartų pastatyta širdis, ant kurios per Vėlines uždegama žvakelių.

Veikiančiose Jokūbavo parapijos kapinėse tebestovi keli mediniai XX a. pr. statyti kryžiai ir koplytėlė su Šventosios šeimynos skulptūrine grupe (prižiūrima).

Šiose kapinėse ilsisi prezidento Aleksandro Stulginskio tėvas Dominykas Stulginskis, gydytoja, tapytoja, visuomenės veikėja Nijolė Dariūtė–Maštarienė, gydytojas visuomenės veikėjas Adolfas Maštaras, užaugęs gretimame Raguviškių kaime, 1960–1961 m. dirbęs Kretingos centrinėje ligoninėje.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JOCYS, Virginijus. Jokūbavo dvaro sodybos istoriniai tyrimai. 1995, p. 11. Mašinraštis.
  2. KANARSKAS, Julius. Jokūbavui – 215 metų. Švyturys, 1992, gruodžio 2, p. 3.
  3. KANARSKAS, Julius. Jokūbavui – 215 metų. Švyturys, 1992, gruodžio 5, p. 3.
  4. STRAMILAITĖ, Felicija. Jokūbavo kapinės: 1976–1980 m. kronika. Kretingos r. sav. M. Valančiaus VB, 2001, p. 3–4.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai