Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kumpikų kaimas

Kumpikų kaime 1870 m. buvo 336 žemės sklypai ir 98 valstiečiai, ėję prievoles J. Tiškevičiaus Grūšlaukėsdvare. 1923 m. Kumpikuose buvo 34 ūkiai ir 218 gyv.

Kaimas pasižymi mažosios architektūros paminklų – koplytėlių ir kryžių gausumu. Įspūdingiausiai atrodo kaimo kryžkelėje esantis 10 m aukščio kryžius su 2 kryžmomis, kurį pastatė Feliksas Jonkus.

1972 m. į kaimą iš Šlaveitų perkelta biblioteka. Jai vadovauti pradėjo Kleopa Vrubliauskienė (1964–2010). Nuo 2010 m. rugsėjo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kumpikų filialui vadovauja vyr. bibliotekininkė Dovilė Mickutė.

Kumpikų kaimo pakraštyje yra didelės maro kapinės, kuriose stovi dvi koplytėlės (senosioms nugriuvus Alfonsas Riepšys pastatė naujas) su meniškomis šventųjų skulptūrėlėmis. Trečioji, tris dešimtmečius kapinėse stovinti, koplytėlė – jau mirusio Jono Kontrimo rankų darbas.

Stambų pieno ūkį Kumpikuose vysto Janina ir Valdas Leonavičiai, Stanislava ir Antanas Riepšai – žinomi kaimo bitininkai, Magdalena ir Viktoras Riepšai – ūkininkai.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 208 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 26, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kumpikų filialas. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2011 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=471>.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kaimą nuo negandų saugo kryžius ir koplyčios. Pajūrio naujienos, 2008, rugpjūčio 15, priedas „Žemė ir ūkis“, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai