Temos

Atnaujinta 2018-12-11

1988 m. Persitvarkymo Sąjūdis ir atgimimas

1988 m. po ilgų draudimo ir priespaudos metų Kretingoje pradėjo kurtis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo grupė, vėliau tapusi Lietuvos sąjūdžio Kretingos rajono taryba, įsisteigė Žaliųjų bei Tremtinių klubai.

1988 m. liepos 2 d. Kretingos miesto aikštėje vyko pirmasis mitingas, kurį surengė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dviračių žygio dalyviai. Rugsėjo 15 d. buvo įkurta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Kretingos rėmimo grupė. Jų veiklai koordinuoti buvo įsteigta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kretingos rajono taryba. Tarybai pirmininkavo Bernardas Anužis. Rugsėjo 28 d. Kretingos vasaros estradoje įvyko pirmasis mitingas, pasmerkęs SSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutartis. Spalio 21 d. kretingiškiai išlydėjo atstovus į Vilniuje sušauktą steigiamąjį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimą.

1989 m. pirmą kartą kretingiškiai oficialiai paminėjo Vasario 16-ąją ir Kretinga paminėjo 380-ąsias Magdeburgo teisių suteikimo metines. Jubiliejaus proga buvo įsteigta Kretingos rajono nominacija, kuri suteikiama asmenybėms, garsinančioms Kretingos vardą. Tais pačiais metais buvo įkurta Kretingos darbininkų sąjunga, katalikiškasis moterų sambūris „Caritas“, Lietuvos krikščionių demokratų partijos skyrius.

1989 m. kovo 26 d. Kretingos rajone vyko pirmieji rinkimai į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, kuriuose rinkėjai galėjo pasirinkti atstovą iš kelių kandidatų. Kretingos rinkėjai savo balsus patikėjo teisininkei Zitai Šličytei ir filosofui Bronislovui Genzeliui.

1990 m. buvo atstatytas Laisvės paminklas, Šv. Jurgio koplyčia. Visuomeniškumą skatino aktyvi politinių partijų, kultūros organizacijų veikla: įregistruota Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros religinės (bažnytinės) muzikos Šv. Cecilijos draugija (Lietuvos bažnytinės muzikos Šv. Cecilijos draugija), Liberalų sąjunga, Demokratinė darbo partija, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos skyriai, Lietuvos šaulių sąjunga, nepriklausomu Kretingos rajono laikraščiu tapo „Švyturys“.

Jurgita Bružienė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: „Druka“, 2009, 304 p. ISBN 978-609-404-057-3.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, 288 p. ISBN 978-609-432-100-9.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai