Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Žiogelių kaimas

Žiogelių kaimas įkurtas 1925–1927 m. žemės reformos metu išparceliuotoje Genčų dvaro žemėje. Pagal architekto Bergrano parengtą projektą joje buvo pastatyta vila, arklidės, vandens malūnas, kalkių degykla, plytinė, kalvė (čia ilgus metus dirbo buvęs grafų Tiškevičių kalvis V. Petreikis) ir kiti ūkiniai pagalbiniai pastatai. Abipus Šukupio upelio buvo suprojektuoti vaismedžių sodas ir parkas su pasivaikščiojimo takais ir gėlynais. Per Akmenos upę ir jos senvagę pastatyti mediniai tiltai ant akmeninių atramų, o kelias iš dvaro link Užparkasiųkaimo apsodintas medžių alėja.

1947 m. balandžio 27 d. kaime žuvo Narimanto kuopos vadas Apolinaras Grabys-Vaidila ir partizanas Albertas Jurevičius-Sakalas.

Sovietmečiu dvaro sodyba nacionalizuota, 1949 m. įkurdinta Kašučių septynmetė (nuo 1961 m. – aštuonmetė) mokykla.

Buvusioje Genčų palivarko sodyboje Žiogelių kaime išliko pusiau nugriautas gyvenamasis pastatas (buvusi vila), akmeniniai vandens malūno pamatai, tilto per Akmenos slėnį atramos, parko ir vaismedžių sodo fragmentai su akmenimis išgrįstais takais. Buvusi palivarko sodyba apima 13,6 ha plotą ir saugotina kaip išliekamąją istorinę, architektūrinę ir kraštovaizdinę vertę turintis kultūros paveldo objektas.

XX a. pab. įrengus Tūbausių tvenkinį, prie Žiogelių kaimo buvo prijungta dešiniajame Akmenos krante esanti Genčų kaimo žemė.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 15 žmonių.

Iš Žiogelių kaimo kilo Steponas Žilys (g. 1936 m.) – buvęs kolūkio pirmininkas, Erlėnų bendruomenės narys, verslininkas; Vytautas Kusas (g. 1949 m.) – dailininkas, poetas, Lietuvos Gineso knygos rekordininkas, kolekcionierius, gurmanas.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 22, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  3. PUIŠIENĖ, Audronė. Žmonių pagarbą pelnė doru darbu. Pajūrio naujienos, 2011, rugsėjo 6, p. 19.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Tapyba ir poezija – dvi Vytauto Kuso kūrybos erdvės. Pajūrio naujienos, 2008, sausio 11, priedas „Smiltys“, p. 1, 4.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai