Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

1935 m. Kretingoje įkurta biblioteka. 1959 m. ji tapo rajonine, 1977 m. – Kretingos rajono centrine biblioteka, 1996-aisiais – Kretingos rajono savivaldybės viešąja biblioteka, o 1997 m. pavadinta Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka.

Viešoji biblioteka turi 20 filialų: 19 – rajono kaimuose ir 1 Salantų mieste. Kaimo filialai: Baublių, Budrių, Darbėnų, Erlėnų, Grūšlaukės, S. Įpilties, Jokūbavo, Juodupėnų, Kalniškių, Kartenos, Kūlupėnų, Kumpikų, Kurmaičių, Laivių, Laukžemės, Raguviškių, Rūdaičių, Šukės, Vydmantų.

Nuo 1995 m. biblioteka dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje, kurios tikslai – informacinių paslaugų modernizavimas, socialinės atskirties mažinimas, skaitymo skatinimas. Nuo 2001 m. sausio 1 d. biblioteka dalyvauja kuriant Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS), kuria elektroninį kraštotyros katalogą (nuo 2003 m. sausio 1 d.), vykdo automatizuotą skaitytojų aptarnavimą LIBIS skaitytojų posistemėje, o nuo 2006 m. sausio 1 d. išduoda vieningą elektroninį LIBIS skaitytojo pažymėjimą. Biblioteka visuose savo filialuose ir centrinėje bibliotekoje suteikia vartotojams nemokamą prieigą prie interneto, čia nuolat vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, meno darbų, spaudinių parodos.

2008 m. sausį prasidėjo naujos modernios bibliotekos statybos darbai. Nuo 2009 m. bibliotekai vadovauja Birutė Karčauskienė.

Bibliotekos misija – nenutrūkstantis Kretingos rajono bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas kuriant stiprią, modernią informacinę bazę, diegiant naujas kompiuterines technologijas, atnaujinant personalo žinias, ugdant bibliotekos lankytojų informacinę kultūrą.

Bibliotekos vizija – moderni, visiškai kompiuterizuota biblioteka, išsiskirianti įvairialype bei turtinga duomenų baze, aukšta aptarnavimo kultūra ir pačios bibliotekos išugdyta skaitytojų branda.

Erika Kazlauskienė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Trumpa istorija [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2002-2011 [žiūrėta 2011 gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/istorija>.
  2. Trumpai apie mus. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2002-2011 [žiūrėta 2011 gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt>.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos istorija.

Bibliotekininkystės ištakos Kretingoje (Kretingos bernardinų (pranciškonų) vienuolyno biblioteka ir Tarpukario Kretingoje veikusios bibliotekos).

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai