Temos

Atnaujinta 2020-01-13

Kūlupėnų šv. Motiejaus bažnyčia

Šv. Motiejaus bažnyčia yra Kūlupėnų kaime, prie Kūlupio, Salanto ir Minijos santakų, priešais Kūlupėnų seniūniją. Parapija priklauso Palangos dekanatui.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Kūlupėnuose buvo planuojama statyti bažnyčią: išrinkta vieta, atvežtos statybinės medžiagos, ūkininkai buvo suvežę akmenų pamatams, 1939 m. geležinkeliu atvežtas altorius. Tačiau prasidėjęs karas ir okupacijos statybas sustabdė.

Kūlupėnų seniūnijos centre, vaikų darželio patalpose buvo maža koplytėlė, įrengta Kartenos parapijos klebono Petro Merliūno iniciatyva, 1993 m. pašventinta Telšių vyskupo J. E. Antano Vaičiaus. Ši koplytėlė nebesutalpino visų parapijiečių, todėl buvo nuspręsta statyti bažnyčią.

Iki 1996 m. Kūlupėnai buvo Kartenos parapijos filija, aptarnaujama Kartenos klebono. 1996 m. aptarnavimas pavestas Kalnalio klebonui Egidijui Jurgelevičiui. Jo dėka 1997 m. kovo 3 d. LR Teisingumo ministerijoje Kūlupėnų parapija įregistruota religine bendruomene, sutvarkytas žemės sklypo detalusis planas.

Kūlupėnų bažnyčia pradėta statyti jurbarkiečiui Zigmantui Bartkui paaukojus 100 tūkst. litų. 2003 m. padarytas architektūrinės dalies projektas ir konstrukciniai pamatų brėžiniai. Architektūros projektą dovanojo architektas Leonas Laimutis Mardosas. Bažnyčia suprojektuota simetriška, kukli, vitražiniais langais. Numatytos 96 sėdimos vietos ir 40 vietų balkone. Bendras plotas apie 300 kv. m: ilgis – 24 m, plotis – 12 m.  Dailininkas Bronius Bružas paruošė stacijų (Kryžiaus kelio stočių) eskizus. Šalia bažnyčios suplanuota varpinė, kurią su bažnyčia jungia akmeninė arka. Šventovės frontonas – akmeninis. L. Mardoso mintis kurti akmeninį frontoną kilo nuo vietovės pavadinimo ir žemaitiško žodžio „kūlis“ (akmuo).

Architektas siūlė bažnyčią pavadinti šv. Motiejaus vardu, nes jis siejasi su Motiejaus Valančiaus asmenybe.

2003 m. gegužę būsimos bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius su šv. Motiejaus atvaizdu, kurį iš Benedikto Motiejausko dovanoto ąžuolo išdrožė vietos tautodailininkas Antanas Lubys.

2004 m. gautas pamatų statybos leidimas. Apie 30 a žemės bažnyčios statybai bendru susitarimu paaukojo Jadvyga ir Darata Drakšienės.

2006 m. liepos 17 d. pradėta bažnyčios pamatų statyba. Bažnyčios kertinis akmuo rugpjūčio 12 d. pašventintas Telšių vyskupo J. E. Jono Borutos SJ. Į pamatus įmūryta kapsulė, kurioje įdėtas Katalikų Bažnyčios kertinio akmens bei pamatų šventinimo iškilmių aktas. Jį pasirašė projekto autorius Leonas Mardosas, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kalnalio ir Kūlupėnų klebonas Raimondas Jonauskas bei kiti asmenys – dvasininkai, Kretingos rajono savivaldybės ir Kūlupėnų bendruomenių atstovai.

2007 m. gautas bažnyčios pastato statybos leidimas, metų pabaigoje bažnyčios sienos sumūrytos iki balkonų, pirmu sluoksniu išbetonuotos bažnyčios grindys. 2010 m. uždengtas bažnyčios stogas.

Statybomis rūpinosi klebonai Petras Merliūnas, Egidijus Jurgelevičius, Gediminas Jazbutis. 2010 m. parapijai paskirtas naujas klebonas – Mindaugas Nausėda. Telšių vyskupo Jono Borutos dekretu buvo sudarytas bažnyčios komitetas: pirmininkas – Mindaugas Nausėda, pavaduotojas – Romanas Gagilas. Komiteto nariu tapo ir Kūlupėnų seniūnas Algirdas Macius.

Aukomis bei darbais prie bažnyčios statybos prisidėjo patys kūlupėniškiai, jų artimieji, aplinkinių parapijų, kaimų tikintieji. Statybas finansavo geradariai ir parapijiečiai bei Kretingos rajono savivaldybė.

Bažnyčią puošia vitražas su šv. Motiejaus atvaizdu (autorius Bronius Bružas). Jį dovanojo Kūlupėnuose gyvenusių ir dirbusių pedagogų Adomo ir Janinos Brezgių vaikai, tokiu būdu įamžindami savo tėvų atminimą. Centrinį altorių, dvi klausyklas darė kūlupėniškis meistras Antanas Lubys, du pagrindinius kryžius sukūrė taip pat kūlupėniškis meistras Liudas Šopauskas. Suolai labdara gauti iš užsienio. Kalnalio meistras Zigmas Bertašius iš akmens plokštės iškalė 1,9 m ilgio ir 0,9 m pločio altoriaus mensą.

2014 m. balandžio 13 d. – Verbų sekmadienį – kūlupėniškiai šventė naujojoje bažnyčioje. Gegužės 14 d. buvo švenčiami pirmieji tituliniai šv. Motiejaus atlaidai, bažnyčią pašventino Telšių vyskupas Jonas Boruta.

2016 m. vasario 14 d. Kūlupėnų parapijos klebonas Mindaugas Nausėda bažnyčioje pašventino sienas užpildžiusių, mažas koplytėles vaizduojančių 14 stacijų – Kryžiaus kelio stočių, kurias nutapė palangiškė dailininkė Gražina Oškinytė.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. KAREČKAITĖ, Aldona. Kūlupėniškiai turės bažnyčią. Pajūrio naujienos, 2006, gegužės 26.
 2. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
 3. Parapijos istorija. Iš Kūlupėnų bažnyčia [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 8 d.] Prieiga per internetą: <http://www.kulupenubaznycia.lt/parapijos-istorija>.
 4. PUIŠIENĖ, Audronė. Kūlupėnų bažnyčia kyla parapijiečių rūpesčiu. Pajūrio naujienos, 2007, lapkričio 13.
 5. SIMAITYTĖ, Dovilė. Kūlupėniškiai savo lėšomis stato bažnyčią. Pajūrio naujienos, 2006, rugpjūčio 18, p. 12.
 6. STONKUVIENĖ, Laima. Kūlupėniškiai turės dar vieną tradiciją. Švyturys, 2014, gegužės 17, p. 1, 5.
 7. STONKUVIENĖ, Laima. Tikintieji melsis savo bažnyčioje. Švyturys, 2014, balandžio 19, p. 8.
 8. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Ant Kūlupėnų bažnyčios – pabaigtuvių vainikas. Pajūrio naujienos, 2010, spalio 26, p. 20.
 9. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Įpusėjo Kūlupėnų bažnyčios statyba. Pajūrio naujienos, 2008 spalio 17, priedas „Žemė ir ūkis“, Nr. 10 (46), p. 2.
 10. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Iškils Kūlupėnų bažnyčios stogas. Pajūrio naujienos, 2010, rugsėjo 14, p. 5.
 11. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kūlupėniškiai pasistatė bažnyčią. Pajūrio naujienos, 2014, balandžio 15, p. 1, 3.
 12. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kūlupėnų bažnyčią papuošė stacijomis. Pajūrio naujienos, 2016, vasario 16, p. 1.
 13. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kūlupėnų bažnyčiai – laikinas stogas. Pajūrio naujienos, 2009, spalio 13, p. 3.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai