Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro Kalniškių pradinio ugdymo skyrius

Pradinė mokykla Kalniškiuose buvo įkurta 1922 m. pas pasiturintį valstietį Povilą Lubį. Dalis mokyklos inventoriaus buvo gauta iš Žutautų pradinės mokyklos, dalis – iš Kretingos apskrities švietimo skyriaus. Mokykloje buvo keturi skyriai, mokėsi 30 vaikų. Pirmas mokytojas ir mokyklos įkūrėjas buvo Antanas Grupas, kilęs iš to paties kaimo, vėliau ištremtas.

1924 m. pradinė mokykla persikėlė pas ūkininką Domą Vosylių į erdvesnes patalpas (šioje buvusios sodybos teritorijoje mokykla tebėra iki šiol. Yra išlikę beveik visi sodybos pastatai, iš kurių vieną mokykla naudoja ir dabar). Ne vienerius metus mokytojavo ir ūkininko D. Vosyliaus žmona. Mokyklą daugiausiai lankė pasiturinčių ūkininkų vaikai. Valstiečių vaikai mokėsi tik keturis, penkis mėnesius.

Po Antrojo pasaulinio karo mokinių skaičius išaugo dvigubai, nes Kalniškių k. pradinę mokyklą pradėjo lankyti aplinkinių kaimų – Kupšių ir Eitučių – vaikai. Gretimuose didesniuose Anužių ir Balsiškių kaimuose buvo įkurtos atskiros Lūgnalių ir Balsiškių pradinės mokyklos, priklausančios Kalniškių k. mokyklai. Jos vėliau buvo panaikintos (Balsiškių – 1961 m.).

1954 m. Kalniškių k. pradinėje mokykloje buvo įsteigta 5-ta klasė. Per trejus metus mokykla tapo septynmetė. Nuo šios datos mokykla skaičiuoja išleidžiamąsias klases. Per visus metus tik 1961, 1962 ir 1982 m. mokykla neturėjo išleidžiamųjų klasių.

1962 m. Kalniškių k. septynmetė mokykla reorganizuota į aštuonmetę. 1963 m. šalia senųjų buvusio ūkininko pastatų pastatytas naujas mokyklos pastatas. 1985 m. mokykla reorganizuota į nepilną vidurinę, o nuo 1987 m. – į Kalniškių k. pagrindinę mokyklą. 1998–1999 m. Kalniškių k. pagrindinė mokykla teikė pradinį ugdymą ir pagrindinio ugdymo programos I dalį (PUG, 1–8 klasės).

2009 m. rugsėjo 1 d. Kalniškių k. pagrindinė mokykla reorganizuojama į I–VIII klasių skyrių, kuris tapo Kartenos vidurinės mokyklos filialu. 2011 m. Kretingos rajono savivaldybė pradėjo svarstyti klausimą dėl mokyklos reorganizavimo į pradinę mokyklą, tačiau kaimo gyventojams pasipriešinus, pagrindinio ugdymo skyriaus naikinimas buvo sustabdytas. 2012 m. reforma buvo įvykdyta, mokykla liko Kretingos r. Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyriumi. Nuo 2012 rugsėjo 1 d. mokykla teikia pradinį (1–4 kl.) ir priešmokyklinį ugdymą (mišri grupė).

2014 m., Kartenos vidurinei mokyklai įgijus mokyklos-daugiafunkcio centro statusą, pasikeitė ir oficialus skyriaus pavadinimas – Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro Kalniškių pradinio ugdymo skyrius.

Vadovai: Antanina Masiokaitė–Petrutienė (1954–1962 m. ir 1967–1972 m.), Aldona Šalnytė–Akinskienė 1962–1963 m.), Algimantas Akinskis (1963–1966 m.), Ignas Keblys (1966–1967 m.), Petras Kondrotas (1972–1981 m.),  Janina Jonkuvienė (nuo 1981–2012 m.). Ilgiausiai, 42 metus, mokykloje dirbo pradinių klasių mokytoja Stasė Tilvikienė.

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BALTUONIS, Vladas. Ačiū už išsaugotą tėviškės mokyklą. Pajūrio naujienos, 2011 m. balandžio 5 d., p. 3.
  2. GEDGAUDIENĖ, Aušra. Laba diena [interaktyvus]. Pranešimas Erikai KAZLAUSKIENEI. 2008 m. kovo 18 d. [žiūrėta 2008 m. kovo 18 d.]. Asmeninis pranešimas.
  3. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Mokyklų tinklo pertvarkos nesustabdė. Pajūrio naujienos, 2012, sausio 27, p. 5.
  4. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Švietimo skyrius, švietimo įstaigos, Visos švietimo įstaigos. Kretinga, [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/viewpage.php?page_id=143>.
  5. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Po tuo pačiu stogu, tik kitu pavadinimu. Pajūrio naujienos, 2009, kovo 3, p. 4.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai