Temos

Atnaujinta 2018-12-10

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Vizija. Moderni profesinė mokykla – besimokanti organizacija, greitai reaguojanti į visuomenės profesinius poreikius, iššūkius, vertybių sistemą formuojanti humanistiniu demokratiniu pagrindu ir teikianti šiuolaikinį profesinį ir vidurinį išsilavinimą įvairiausių gebėjimų jaunuoliams, vykdanti tęstinį žemdirbių mokymą bei teikianti aptarnavimo bei agroautoserviso paslaugas Pajūrio regiono gyventojams.

Misija. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla yra visuomenės pagrindinio profesinio išsilavinimo poreikius tenkinanti įstaiga ir teikianti profesinę kvalifikaciją ir bendrojo lavinimo technologinio profilio išsilavinimą gimnazijos skyriuje, sistemingą pagalbą visiems ugdytiniams ir sutrikusios mokymosi motyvacijos jaunuoliams, sudaranti sąlygas perimti tautos kultūros vertybes, tradicijas, pokyčius, teikianti prioritetą šeimai, bendraujanti su socialiniais partneriais.

Mokykloje ruošiami specialistai: automobilių mechanikai, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojai, technikos preižiūros verslo darbuotojai, logistai ekspeditoriai, virėjai, barmenai-padavėjai, technikos šaltkalviai remontininkai.

1972 m. veiklą pradėjo 21-oji kaimo profesinė mokykla. Laikui bėgant keitėsi mokyklos pavadinimai: 1973 m. – 21-oji kaimo profesinė mokykla, 1984 m. – 81-oji vidurinė profesinė technikos mokykla, 1988 m. – Kretingos profesinė technikos mokykla, 1989 m. – Kretingos žemės ūkio mokykla.

2000 m. mokyklos steigėju tapo Švietimo ir mokslo ministerija (prieš tai buvo Žemės ūkio ministerija). 2001 m. mokykloje įkurtas regioninis žemdirbių tęstinio profesnio rengimo centras.

2002 m. liepos 1 d. suteiktas Kretingos technologijos ir verslo mokyklos vardas, nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. – Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla (VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla). 2006 m. įkurtas technologinio profilio gimnazijos skyrius. Nuo 2013 m. mokykla priima mokytis moksleivius, baigusius 8 klases, su galimybe pagrindinį išsilavinimą įgyti mokyklos technologinio profilio gimnazijoje.

Vadovai: Antanas Šakauskas (1976–2012 m.), Zita Mockienė (nuo 2012 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.ktvm.kretinga.lm.lt/index.php?r=site/index>.
 2. Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla [interaktyvus]. Iš Mokykla, 2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.ktvm.kretinga.lm.lt/index.php?r=site/page&view=apie.vizija>.
 3. GIEDRYTĖ, S. Kretingos žemės ūkio mokykla. Švyturys, 1997, lapkričio 29, p. 4.
 4. DRUNGILIENĖ, Genė. Kretingsodžio „akademija“ atšventė 25-metį. Pajūrio naujienos, 1997, gruodžio 2, p. 3.
 5. PETRAITIENĖ, Stanislava. Trys prasmingi dešimtmečiai. Ūkininko patarėjas, 2003, sausio 7, p. 1, 3.
 6. STONKUVIENĖ, Laima. Kretingos technologijos ir verslo mokykla priima naujus iššūkius. Švyturys, 2013, sausio 30, p. 7.
 7. TINGINIENĖ, Birutė. Gebėjimas žvelgti į ateitį. Švyturys, 2012, balandžio 14, p. 6.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai