Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanams atminti

Antkapinis paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanams atminti pastatytas Kretingos senosiose kapinėse, į dešinę nuo Šv. Jurgio koplyčios, Vilniaus g. 19A. Jis sukurtas iš juodo poliruoto granito, susideda iš postamento ir dviejų porų statmenų plokščių.

Ant postamento užrašas: „ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1946–53“.

Dešinėje pusėje, priekinėje plokštumoje, iškaltas kryžiaus kontūras ir pritvirtinta lieto metalo Nukryžiuotojo figūra. Kairėje monumento pusėje greta viena kitos kampu stovi dvi plokštės. Kairiosios plokštės viršuje pavaizduotas dviejų ąžuolo lapų vainiko juosiamas kalavijas, abipus kalavijo rankenos iškalta data „1946 / 1953“, o po kalaviju – užrašas: „KRETINGOS APSKRITIES KARDO RINKTINĖS PARTIZANAI“. Dešiniosios plokštės viršuje iškalti Gediminaičių stulpai. Abiejose plokštėse žemiau pateiktas žuvusiųjų sąrašas: „JANINA LIAUČYTĖ / LEONORA VILUCKYTĖ / MALVINA MACIENĖ / BRONISLAVA BUNDULAITĖ / ANTANAS BUNDULAS / STASYS BUNDULAS / VINCAS ŠLUŠNYS / PETRAS BENETIS / ADOMAS ALMINAS / VYTAUTAS JABLONSKAS / PRANAS BUDRYS / KOSTAS MAČIULSKIS / PRANAS KONČIUS / MIKALOJUS KLANIUS / KAZIMIERAS MARTINKUS / JUOZAS PAULAUSKAS / KAZIMIERAS ŠALNIUS / KAZYS JAŠINSKAS / JUOZAS KATKUS / MYKOLAS KATKUS / ANTANAS JURKAITIS / PETRAS ŽEIMIS / ALBERTAS JUREVIČIUS / AUGUSTINAS KIESAS / VYTAUTAS GRABYS // PRANAS KATKUS / STEPONAS KATKUS / KAZYS LAUKYS / KAZYS LAURECKAS / STASYS STONKUS / PRANAS STONKUS / ANTANAS LUKAS / ANICETAS KAUNAS / PRANAS KLANIUS / PAULIUS GRABYS / STEPONAS SKERSYS / ANTANAS SKERSYS / ANTANAS ARMALIS / BENEDIKTAS RUIBYS / KAZIMIERAS KONTRIMAS / JUOZAS ZUBERNIUS / LEONAS PETREIKIS / JUOZAS PETREIKIS / CELESTINAS SAVICKAS / STASYS ŠEPUTIS / PRANAS BENETIS / AUGUSTINAS BRUŽAS / ROMAS REINIKIS / JUOZAS PETRAUSKAS“.

Šioje vietoje yra palaidoti iš Auksūdžio (neofic. Ežkepių) kaimo 1990 m. perkelto partizano Mikalojaus Klaniaus-Algio ir 1990–1991 m. iš įvairių Kretingos rajono vietų perkeltų penkių nežinomų partizanų palaikai.

Vienas iš paminklo statybos iniciatorių buvo Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės Laisvūno būrio partizanas, buvęs politinis kalinys Benediktas Vendelis-Lazdynas.

Paminklas atidengtas 1992 m. vasario 16 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kretingos skyriaus iniciatyva. Projekto autorius architektas Edmundas Giedrimas.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos paminklas partizanams. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v], 2017 [žiūrėta 2017 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_paminklas_partizanams.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 181–183. ISBN 978-609-432-100-9.
  3. Paminklai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2017 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai