Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Laivių (Erlėnų) piliakalnis

Laivių (Erlėnų) piliakalnis yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Laivių k. (Imbarės sen.), Salanto ir Bubino santakoje.

Piliakalnis, dar vadinamas Pilale, yra Salanto ir Bubino kair. krantų kyšulyje. Šlaitai statūs, 8 m aukščio. Aikštelė trikampė, 50 m ilgio ir 45 m pločio. Jos pietvakariniame krašte supiltas 1,5 m aukščio, 10 m pločio ir 49 m ilgio lanko formos pylimas.

1972 m. piliakalnis įrašytas į respublikinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą (AR494), 1997 m. paskelbtas nekilnojamąja kultūros vertybe (A441), o 1998 m. – Lietuvos Respublikos kultūros paminklu (A441P), 2005 m. pripažintas saugomu valstybės.

Piliakalnį kaip kultūros paveldo objektą išaiškino inžinierius-kraštotyrininkas Ignas Jablonskis. 1948 m. žvalgomuosius piliakalnio tyrimus atliko Istorijos instituto archeologai, 1982 m. – Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos tarnyba, 1992 m. – Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras.

1974-1976 m. piliakalnį kartografavo Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas, 1982 m. – TSRS žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų institutas, 1992 m. – Valstybinis žemėtvarkos institutas.

Piliakalnis datuojamas I tūkst.–XIII a.

350 m į pietryčius nuo piliakalnio yra IV–XIII a. senkapis (Laivių kapinynas), tyrinėtas 1949-1952 m., 1956 m. ir 1978 m.

Lina Buikienė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Laivių, Erlėnų piliakalnis, vad. Pilale. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. m.] [žiūrėta 2011 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=5212>.
  2. Laivių piliakalnis. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], 2010 [žiūrėta 2011 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Laivi%C5%B3_piliakalnis>.
  3. ZABIELA, Gintaras. Laivių piliakalnis, Erlėnų piliakalnis. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 11, p. 462. ISBN 978-5-420-01613-8.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai