Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities Jūros šaulių 3 rinktinės Kretingos 5-oji kuopa, Jaunųjų šaulių 11-oji kuopa

Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS) – savanoriška sukarinta organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir patriotiškumą.

Misija: suteikti galimybę Lietuvos Respublikos piliečiams pasirengti vykdyti savo konstitucinę teisę ir pareigą ginti Tėvynę, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnio pirmojoje dalyje.

LŠS tikslai – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą telkiant Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, viešojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo, taip pat ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus, drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir padėti nelaimės atveju kitiems.

1919 m. birželio 27 d. įkurtas pirmas šaulių būrys Kaune. Ši diena ir laikoma Šaulių sąjungos įkūrimo data. Organizacijos pobūdį, tikslus ir pagrindus nustatė Sąjungos sumanytojas Matas Šalčius ir sykiu prisijungęs su ginkluote ir kita visokeriopa parama bei šaulio ideologijos formavimu būsimasis vadas Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Pagrindinė veikla: karinės pratybos, vasaros stovyklos, Šaulių sąjungos žaidynės, taktikos, ginkluotės, inžinerijos, pirmosios pagalbos, topografijos mokymai, dalyvavimas valstybinių švenčių minėjimuose.

Žygiai. Viena iš įdomiausių šaulių veiklų. Jaunieji kariai žygiuose mokosi taktikos manevrų, dalyvauja kliūčių ruožuose, šaudo iš pneumatinių šautuvų, mokosi orientuotis miške.

Stovyklos. Vasaros stovyklos vyksta kasmet, jaunieji šauliai susipažįsta su karine technika, ekipuote bei ginkluote. Jaunuoliai dalyvauja įvairiuose žaidimuose, vyksta į ekskursijas, taip pat mokosi ir kitų svarbių šauliams dalykų.

Sąjunginės šaulių žaidynės. Žaidynėse dalyvauja patys šauniausi ir aktyviausi šauliai iš visos Lietuvos. Mažieji kariai rungiasi šaudymo, bėgimo, krepšinio rungtyse, virvės traukimo, kliūčių ruožo varžybose ir pirmosios med. pagalbos bei rikiuotės rungtyse.

Instruktorių kursai. Šiuos kursus sudaro keturios sesijos, kurių metu šauliai mokosi dėstyti paskaitas ir patys tapti vadais. Kursuose gali dalyvauti tik pasižymėję, aktyvūs jaunieji šauliai.

Pirmosios medicinos pagalbos kursai. Kursai skirti merginoms, jie vyksta kiekvieną vasarą.

Inžinerijos kursai. Kursai skirti vaikinams, jie taip pat vyksta kiekvieną vasarą. Vaikinai mokosi minuoti, išminuoti ir panašių dalykų.

Kariniai paradai. Šauliai kasmet mini Karių, Lietuvos nepriklausomybės ir atkūrimo dienas, taip pat Laisvės gynėjų, Mindaugo karūnavimo dienas ir kitas šventes.

Jaunuoju šauliu galima tapti sulaukus 12 metų. Tapti Šaulių sąjungos nariu gali kiekvienas LR pilietis, sulaukęs 18 metų ir davęs šaulio priesaiką (jaunieji šauliai duoda iškilmingą pasižadėjimą).

Kretingos kuopą sudaro du būriai – nerikiuotės šaulių būrys ir jaunųjų šaulių būrys.

„Buvimas jaunuoju šauliu įpareigoja. Tai ne tik karinė dvasia. Tai ir vidinė pagarba sau, kitiems bei savo šaliai. Turime savo statutą, kurio privalu laikytis.“

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JOMANTAITĖ, Diana. Karo imitacija – ne vien smagus žaidimas. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 18, priedas „Mūsų žmonės“, p.15.
  2. JOMANTAITĖ, Diana. Svarbiausia – jaunų žmonių pilietiškumas. Iš Pajūrio naujienos, nr. 409, 2010, vasario 2 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/index.php?act=exp&sid=4840>.
  3. KAREČKAITĖ, Aldona. Atminimo laužai liepsnojo ir Rotušės aikštėje. Iš Pajūrio naujienos, nr. 504, 2011, sausio 14 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/index.php?act=exp&sid=6133>.
  4. SIMAITYTĖ, Dovilė. Kretingos šauliai puoselėja krašto gamtą. Pajūrio naujienos, 2008, spalio 21, p. 5.
  5. ŠOPAGA, Saulius. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešim
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai