Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Rūdaičių piliakalnis

Rūdaičių piliakalnis, dar vadinamas Pilale, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Rūdaičių k. pietvakarinėje dalyje. Įrengtas kalvoje, Žibos upelio kairiajame krante. Pasiekiamas Rūdaičių–Vydmantų keliu pavažiavus 450 m (stūkso dešinėje, į vakarus) ir pervažiavus Žibos upelį.

Piliakalnio aikštelė apvali (ištęsto apskritimo formos), 30 m skersmens, šlaitai statūs, 4–10 m aukščio (vakaruose žemesni, o rytuose ir šiaurės rytuose – aukštesni). Iš pietų ir vakarų puslankiu juosia suplokštėjęs 10 m pločio ir 0,5 m aukščio pylimas. Piliakalnis stipriai apardytas arimų ir trianguliacijos bokšto apkaso, apaugęs lapuočiais medžiais, aikštelė dirvonuoja. Datuojamas I tūkstantm. – XIII a. Į vakarus nuo piliakalnio yra buvusi papėdės gyvenvietė.

Kiek yra žinoma, piliakalnį apleidus, kalva pateko į bendro naudojimo kaimo rėžius. Laikui bėgant apaugo pušynu, kuris po Pirmojo pasaulinio karo buvo iškirstas, o kalva paversta ariama dirva. Ariant piliakalnio teritoriją ir kasant apkasus 1944 m., aptikta geležinių ietigalių, balnakilpių, žąslų, žalvarinių antkaklių, apyrankių, segių, karolių, taip pat rastas akmeninis kirvis. Pylimo vietoje aptikta akmenimis grįsto pagrindo fragmentų. Iki XX a. pirmosios pusės viršūnėje stovėjo trianguliacijos bokštas.

Apie Rūdaičių piliakalnį pasakojama, jog prie jo vaidendavosi, gyventojai matydavę per Žibą brendantį milžiniško dydžio vyrą. Pilalė esą supilta žmonių rankomis, ir tai padaryti Rūdaičių gyventojus privertę švedai. Senovėje žmonės slėpdavosi Pilalėje ir gindavosi nuo priešų. Taip pat kalbama, kad senais laikais ant kalvos stovėjęs dvaras, kuris su visais gyventojais nugrimzdęs skradžiai žemės.

Rūdaičių piliakalnis 1992 m. įrašytas į kultūros vertybių registrą, o 2005 m. pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Unikalus objekto kodas: 5258.

Aurelija Gelminauskienė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Rūdaičiai. Iš Lietuvos piliakalniai [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=241>.
  2. Rūdaičių piliakalnis, vad. Pilale. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr2.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=5258>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai