Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos vienuolyno malūnas

Buvęs pranciškonų vienuolyno vandens malūnas, esantis J. Pabrėžos g. 1.

Pranciškonų vienuolyno malūnas yra prie Pastauninko upelio užtvankos, ties bažnyčia ir vienuolynu. Toje vietoje XVII a. pr. prie vienuolyno bernardinai užtvenkė jų žemėmis tekantį Pastauninko upelį ir pasistatė nedidelį medinį vandens malūną: grūdus malė tik vienuolyno poreikiams.

1619 m. vienuolynui išduotoje ir dvaro savininkų Jono Karolio ir Sofijos Chodkevičių parašais patvirtintoje privilegijoje rašoma, kad malūną savo poreikiams įsirengė ir naudoja vienuoliai. Vėliau malūnas, matyt, buvo sunaikintas karų su švedais metu, nes 1771 m. inventoriuose tarp kitų vienuolynui priklausančių pastatų jis neminimas, žemėlapyje nepažymėtas. Tuose pačiuose inventoriuose pateiktuose valsčiaus valdymo nuostatuose minima, kad vyskupas I. J. Masalskis įsakė Pastauninko pakrantėje prie užtvankos pastatyti iš akmenų mūrytą vandens malūną, kuriame „…dvaro pareigūnams prižiūrint, nebūtų daroma jokių kliūčių, leidžiama visiems malti“. Dėl įvairių priežasčių malūno statyba užsitęsė ir, kaip rodo įrašas pastato sienos akmenyje, buvo baigta tik 1822 m. gegužę.

Pastatas kvadratinio plano, prūsiško skelto akmens mūro su smulkių akmenukų nuolaužų užpildu, pamatas – akmens mūro. Stogas medinis gegninis, keturšlaitis, buvęs dengtas čerpėmis. Aukštų suplanavimas – salinis. Fasadų architektūrinis sprendimas – neoklasicizmo stiliaus, fasadų apdaila ir puošyba – raudonų plytų mūro.

Vienuoliai malūną nuomojo, 1925 m. jame įrengė elektrinę, kurią 1935 m. rekonstravo ir modernizavo. Elektrinė tiekė elektrą bažnyčiai, vienuolynui, parapijos namams, spaustuvei, prieglaudai, gimnazijai, stalių dirbtuvėms ir kitiems vienuolyno pastatams. Statant elektrinę pastatas buvo paaukštintas, užmūrytos nereikalingos langų ir durų angos, prie šiaurinio fasado pristatytas mūrinis priestatas motorui.

Tarybų valdžios metais elektrinė buvo uždaryta, pastatas perduotas apskrities vykdomajam komitetui, paverstas sandėliu.

Pranciškonų vienuolyno malūnas 1992 m. įtrauktas į kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintas valstybės saugomu, 2008 m. paskelbtas kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas 1427. Priklauso Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksui. Visas pavadinimas: Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso malūnas su užtvanka.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Pranciškonai, 2013 [žiūrėta 2013 balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=109:kretinga–prancikon-provincijos-centras&catid=21:vienuolyno-istorija&Itemid=68>.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 35, 55.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretingos bernardinų vienuolynas XVII-XVIII a. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Pranciškonai, 2013 [žiūrėta 2013 balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=106:kretingos-bernardin-vienuolynas-xvii-xviii-a&catid=21:vienuolyno-istorija&Itemid=68>.
  4. KANARSKAS, Julius. Malūnai. Švyturys, 1990, kovo 29, p. 3.
  5. Malūnas su užtvanka. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b.d.] [žiūrėta 2013 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=1427>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai