Temos

Sukurta 2020-08-24

Atnaujinta 2020-08-24

Kretingos parapijos senosiose kapinėse palaidotas 1831 m. sukilimo dalyvis Ignas Šalkauskis (Ygnacy Szołkowski) (1807–1870).

Ignas Šalkauskis gimė 1801 m. Senkų k., Kretingos apskr. 1831 m. įsitraukė į Telšių apskrities sukilėlių kariuomenės gretas, aktyviai dalyvavo kovose su Rusijos kariuomene dėl Palangos. Po tėvo mirties Ignas Šalkauskis paveldėjo ūkį ir ūkininkavo iki gyvenimo pabaigos. Vaikų neturėjo, ūkį perdavė brolio sūnui. Mirė 1870 m.

Igno Šalkauskio antkapį puošia 2,55 m aukščio pilko šlifuoto granito trijų tarpsnių paminklas su kryžiumi viršuje ir iškaltu užrašu: „GROBY / RODZYNI / SZOŁKOWSKICH“, „IGNACY † R 1870. ŹYŁ LAT 63. / ANASTAZYA † R. 1906, ŹYŁA LAT 67. / PAWEL † R. 1904, ŹYŁ LAT 36.“, „BOŹE! ZMIŁUJ SIĘ / NAD NIEMI.“ („Kapai / šeimos / Šalkauskių“, „Ignacas, miręs 1870. Gyveno 63 metus. / Anastazija, mirusi 1906 m. Gyveno 67 metus. / Povilas, miręs 1904 m. Gyveno 36 metus.“, „Dieve! Pasigailėk jų!“ Kapavietę juosia 0,53 m aukščio rausvo tašyto granito ovalo formos stulpeliai, sujungti metaline grandine.

2008 m. Igno Šalkauskio kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 31700).

2017 m. Kretingos muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės rūpesčiu, pagal rajono savivaldybės remiamą projektą, prie kapo pastatytas granitinis atminimo ženklas su užrašu „Kovotojas už Lietuvos laisvę“ (atminimo ženklo projekto autorius – architektas Edmundas Giedrimas, akmens meistras – Juozas Žilinskis).

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. 1831 m. sukilimo dalyvio Igno Šalkauskio kapas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/C05C7684-F906-48AD-8FCF-7ACD7738AE45>.
  2. MICKEVIČIUS, Juozas. 1831 m. sukilimas Žemaitijoje. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 170, l. 11.
  3. MICKEVIČIUS, Juozas. Kretingiečiai 1831 m. sukilime [mašinraštis]. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 43.

 

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai