Temos

Atnaujinta 2020-08-24

Kunigas Jeronimas Jonas Pečkaitis (1885–1925) – Lietuvos pranciškonų komisaras, tretininkų vadovas, bitininkų draugijos „Bitė“ įkūrėjas, spaudos bendradarbis. Palaidotas Kretingos parapijos naujųjų kapinių ŠV dalyje.

Jonas Pečkaitis gimė 1885 m. rugsėjo 30 d. Rudžiuose, Sintautų valsčiuje, Seinų vyskupijoje. 1908 m. gavo kunigystės šventimus. 1909–1913 m. buvo Turoslės, Pilypavo (Palenkės vaivadija), Liubavo vikaras. 1917–1918 m. buvo vikaras Darbėnuose. 1917 m. įkūrė bitininkų draugiją „Spiečius“, kuri nuo 1919 m. vadinama „Bitė“. 1915 m. įstojo į Pranciškonų ordiną, 1922 m. davė amžinuosius įžadus. Nuo 1921 m. – Lietuvos pranciškonų komisaras provincijolas, Kretingos vienuolyno vyresnysis. Apie 1923–1924 m. Kaune įsteigė pranciškonų vienuolyną, buvo paskirtas jo viršininku ir Lietuvos tretininkų direktoriumi. 1925 m. balandžio 3 d. mirė Karo ligoninėje Kaune. Palaidotas Kretingoje.

Ant kapo stovi rausvo granito paminklas su įrašu: „A†A TĖVAS JERONIMAS / PEČKAITIS / O. F. M. / Mirė 1925 m. / balandžio 5 d. / amžiaus 39 m.“ 2007 m. kunigo Jeronimo Pečkaičio kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 31451).

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BITINAS, Robertas. 1847–1937 m. Kretingoje palaidoti dvasininkai. In Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincija, 2017, p. 248.
  2. JACEVIČIUS, Juozas; VILČINSKIENĖ, Valerija. Pečkaitis Jeronimas (1885–1925). In Sintautų parapija. Marijampolė, 2003, p. 137.
  3. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3f5f.html?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  4. Kunigo Jeronimo Pečkaičio kapas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/A5AA0778-6903-425F-BA0D-9C1A1EE1DDD8>.
  5. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1960, t. 22, p. 234–235.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai