Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Salantų bažnyčios kapinės

Kapinės Salantų bažnyčios šventoriuje įkurtos XX a. pr., pastačius mūrinę bažnyčią. 1952 m. čia palaidotas kanauninkas kunigas dr. Kazimieras Genys, 1959 m. – prelatas Antanas Simaitis, 1986 m. – 1945–1954 m. Sibiro tremtinys kunigas altarista Pranciškus Šatkus, prelatas, Salantų bažnyčios statytojas Pranciškus Urbonavičius, jo sesuo Valerija, kunigai Brunonas Bagužas ir Teodoras Benediktavičius.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kunigų kapai Gargždelės kapinėse ir jų tekstai. Iš Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 472–473. ISBN 978-447-016-5.
  2. PETRAUSKAS, Vytautas. Salantų parapija. Pajūrio naujienos, 1998, rugpjūčio 21. [žiūrėta 2013 m. spalio 23 d.] Prieiga per internetą: <http://www.spauda.lt/history/salantai/index.html>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai