Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos katalikų bažnyčios mažesnieji vargonai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje greta didžiųjų vargonų buvo ir antri, mažesni – 6 ar 8 registrų, kuriuos vienuoliai bernardinai įsirengė savo lėšomis.

1623 m. pozityvą pagamino Moritzas Wendtas. Šie vargonai minimi 1806, 1818, 1850, 1893 m. dokumentuose.

Kretingos vienuolyne saugoma nedidelė lentelė, galbūt atlikusi perdarant didžiųjų vargonų instrumentą arba prospektą, ant kurios paklijuotas baltas lapas su juodu tušu darytu įrašu lenkų kalba. Įrašas byloja, kad 1879 m. bernardinų kunigas Justinas Mackevičius savo lėšomis pasikvietė Lenkijos Karalystės Liublino gubernijos Chelmo apskrities Okžuveko dvarininką, vargonų meistrą Stanislovą Romanskį, kad šis Kretingos bažnyčiai padirbtų naujus 8 registrų vargonėlius kasdieniam naudojimui. Kartu darbavosi pameistrys Juozapas Zaleskis iš Lenkijos.

1913 m. rašoma, kad bažnyčioje būta dviejų vargonų: didieji turėjo 36, mažieji – 7 registrus.

1941 m. birželio 26 d. Kretingoje kilęs gaisras nuniokojo bažnyčią, sunaikino ir abejus vargonus.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GUČAS, Rimantas. Lietuvos vargonai. Vilnius: Petro ofsetas, 2009, p. 249.
  2. JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašymas. Varniai: Žemaičių vyskupystės muziejus, 2013, p. 287–290. ISBN 978-6099-55-910-0.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 34. ISBN 978-609-404-057-3.
  4. VALANČIUS, Motiejus. Raštai. Žemaičių vyskupystė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, t.6. p. 435.
  5. [Vargonų lenta su užrašu]. Kretingos vienuolyno archyvas.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai