Temos

Atnaujinta 2020-01-13

Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

Bažnyčia yra Tūbausių k., 8 km į šiaurės vakarus nuo Kretingos.

1928 m. Tūbausiuose Kretingos vienuoliai pranciškonai pastatė medinę bažnyčią. Patys ją aptarnavo. 1939 m. į kaimą atkeltas kunigas Henrikas Sirtautas. Radęs 1929 m. statytą, tačiau labai apleistą koplyčią, H. Sirtautas pradėjo rūpintis naujos bažnyčios statyba.

1940 m., rusams užėmus Lietuvą, rusų kariuomenė pradėjo statyti bunkerius. 1941 m. bunkerių statyba buvo nutraukta, liko daug nepanaudotos medžiagos. Kilo sumanymas ją panaudoti naujos bažnyčios statyboms. Apskrities viršininkas O. Žadvydas įpareigojo ūkininkus suvežti medžiagą.

1941 m. pagal inžinieriaus J. Zubkaus projektą pradėti mūrinės bažnyčios statybų darbai, kuriems vadovavo Antanas Stonys. 1942 m. bažnyčia buvo pastatyta. Kun. Henrikas Sirtautas išrūpino iš vyskupijos šiai bažnyčiai atlaidus šv. Henriko dieną.

Buvusioje medinėje bažnytėlėje, pertvarkius jos vidų, įruošta salė.

Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia nuolatinio kunigo neturi, aptarnauja Kretingos vienuoliai pranciškonai.

1994–2007 m. parapijos klebonu buvo Kretingos kunigas pranciškonas Leopoldas Scheifele (Ernst Helmuth Scheifele). Jo pastangomis bažnyčia buvo kapitaliai atnaujinta: ištinkuota, išdažyta, pakeista stogo danga, grindys, įrengta šildymo sistema, pakeisti langai, padaryti laiptai į bokštą, pastatyti elektroniniai varpai, atnaujintas visas bažnyčios inventorius, padarytos skulptūros, kitos – atnaujintos, pasiūti nauji rūbai klebonui ir patarnaujantiems vaikams bei choristams. Aplink šventorių padaryta akmenų tvora, pasodinti nauji medžiai, takas į bažnyčią išklotas betoninėmis trinkelėmis. Suburta gyva tikinčiųjų bendruomenė.

Bažnyčia plytų mūro, stačiakampio plano, vienabokštė.

Virtuali Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios interjero panorama.

 

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. BENDIKAS, Aloyzas. Tėvą Leopoldą prisimenant. Iš Kretingospranciskonai.lt [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=273:tv-leopold-prisimenant&catid=77:prancikonai&Itemid=105>.
 2. BENIUŠIENĖ, Irena. Bažnyčių statyba ir varpų liejimu išgarsėjęs meistras saugo paties popiežiaus jam atsiųstą padėkos raštą. Pajūrio naujienos, 1998, spalio 2, p. 1.
 3. JOMANAITĖ, Diana. Atlaidų iškilmes pratęsė bendruomenės šventė. Pajūrio naujienos, 2011, liepos 19.
 4. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 263.
 5. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius: [b. l.], 1993, p. 379-380.
 6. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]. Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
 7. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Tūbausiuose tėvas Leopoldas pastatė gyvąją bažnyčią. Pajūrio naujienos, 2007, liepos 17.
 8. Vienuolynai, bažnyčios. Iš Mūsų paveldas [interaktyvus]. [Vilnius]: musupaveldas.lt, 2006  [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.musupaveldas.lt/lt/misc/object?id=36582>.
 9. ŠUKEVIČIUS, Kostas Rimantas. Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyči. Iš Lietuva panoramose [interaktyvus]. [Vilnius]: Panoramas.lt; UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos“, 2006 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1957&lg=2>.
 10. ŽEMAITYTĖ, Dalia. T. Leopoldas Scheifele: Meditatio pauperis in deserto (Neturtėlio mąstymas dykumoje). Iš Bernardinai.lt [interaktyvus], 2006, liepos 14 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/5186>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai