Temos

Atnaujinta 2018-11-14

Šv. Antano varpas

1931 m. minint 700-ąsias šv. Antano Paduviečio mirties metines, pranciškonų iniciatyva Kretingos parapijoje buvo pradėtos rinkti lėšos naujam Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios varpui. Lėšos plaukė labai lėtai. 1938 m. minint Lietuvos Krikšto 550 metų sukaktį buvo tikėtasi, kad varpas bus pašventintas jubiliejinių metų Porciunkulės atlaidų metu (1938 m. rugpjūčio 2 d.), deja, ir šiai datai nepavyko surinkti varpui nulieti reikiamo kiekio lėšų.

1938 m. rugsėjo mėnuo Kretingos parapijoje buvo paskelbtas „Šv. Antano varpo mėnesiu“, didžiausia auka, 1 500 Lt, prisidėjo Kretingos apskrities notaras Jonas Kentra, gausiai prisidėjo ir JAV lietuviai – pranciškonų rėmėjai. Lapkričio mėnesį jubiliejinis Lietuvos Krikšto šv. Antano varpas užsakytas ir pradėtas gaminti Paryžiuje, Armando Blancheto fabrike.

Varpas, nulietas 1939 m. kovo mėn., svėrė 1 600 kg, skersmuo – 1,35 m, kainavo 40 000 frankų (6 800 Lt), transportavimas – 500 Lt, muito mokesčiai – 3 200 Lt. Prašydamas sumažinti muito mokesčius, Kretingos klebonas t. Leonas Jocas OFM kreipėsi į valstybės finansų ministrą bei prezidentą, tačiau atsakymai buvo neigiami.

Tuo laikotarpiu galiojo įstatymas, draudžiantis iš užsienio į Lietuvą įvežti varpus, tad net keli klebonai Seimo skundų komisijai pateikė prašymą peržiūrėti šį įstatymą.

1939 m. gegužės mėn. varpas pradėjo kelionę jūra iš Paryžiaus iki Klaipėdos uosto, rugpjūčio mėn. buvo Kretingos stoties muitinėje, tačiau dar kelis mėnesius truko muitinės dokumentų ir leidimų tvarkymas.

Deja, kol kas nepavyko rasti informacijos, kada tiksliai į bažnyčios bokštą buvo įkeltas taip ilgai lauktas varpas. Žinoma tik tai, kad 1939 m. pab. ar 1940 m. pr. šv. Antano varpas jau skambėjo iš Kretingos bažnyčios bokšto.

Šv. Antano varpas buvo metalinis, ornamentuotas, karūną sudarė keturios ąsos, graižą ir liemens viršūnę puošė augalinio motyvo ir horizontalių reljefinių linijų ornamentai, liemens plokštumos viršuje išlieta reljefinė Šv. Antano su vaikeliu rankose figūra, o po ja – šv. Antano garbei dedikuotas 5 eilučių tekstas lotynų kalba. Teksto kairėje ir dešinėje taip pat išlieta po reljefinę Šv. Antano su vaikeliu rankose figūrą.

1941 m. birželio 26 d. per miesto gaisrą ugniai persimetus į bažnyčios pastatą, bokštas nuvirto, jame buvę varpai nuo karščio susilydė. Šv. Antano varpą primena tik vienintelė išlikusi nuotrauka.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Ar klebonas tikrai meluoja?! Kretingos parapija, 1939, Nr. 3, p. 11.
 2. Dėmesio! Jau varpas Kretingos stotyje! Kretingos parapija, 1939, Nr. 8, p. 2.
 3. JURKŠTAS, Povilas. Senieji Kretingos varpai. Švyturys, 1991, gruodžio 24, p. 3–4.
 4. Kada skambės naujasis šv. Antano varpas? Kretingos parapija, 1938, Nr. 7–8, p. 62.
 5. Kaip mes vykdome jubiliejinių metų pasižadėjimus? Kretingos parapija, 1938, Nr. 6, p. 11.
 6. KANARSKAS, Julius. Šv. Antano varpas Kretingoje. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema [interaktyvus], [Vilnius]: Lietuvos dailės muziejus, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/detali-paieska/perziura/-/exhibit/preview/107788772?s_id=SlZxKBqNsTjIuD8a&s_ind=6590&valuable_type=EKSPONATAS>.
 7. Šv. Antano jubiliejinis varpas jau plaukia iš Paryžiaus į Klaipėdą, o iš ten į Kretingos muitinę. Kretingos parapija, 1939, Nr. 5, p. 2.
 8. Šv. Antano varpas. Kada galų gale pirmą kartą galėsime jį išgirsti?! Kretingos parapija, 1938, Nr. 9, p. 66.
 9. Šv. Antano varpas. Kretingos parapija, 1938, Nr. 11, p. 11.
 10. ŠVEBERAS, Povilas. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 74–75, 77. ISBN 978-609-447-149-0.
 11. T. L. Šis tas iš Kretingos vienuolyno ir bažnyčios istorijos. Kretingos R. K. parapija, 1937, Nr. 8, p. 65.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai