Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“

Vizija. Šiuolaikinė švietimo įstaiga, kurianti besimokančią ir siekiančią profesionalumo bendruomenę, teikiančią kokybišką ugdymą vaikams, puoselėjanti tautos papročius ir tradicijas.

Misija. Lopšelis-darželis, kuriantis kokybiškas palankias ugdymo(si) sąlygas, taikydamas lanksčius metodikos modelius, – užtikrina vaikų saugumo, pažinimo, saviraiškos, sveikatingumo poreikius ir sėkmingą vaiko paruošimą mokyklai.

Lopšelis-darželis „Voveraitė“ įkurtas 1969 m. gruodžio 12 d. 1970–1998 m. lopšelis-darželis priklausė Lietkoopsąjungai (Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjunga), Kretingos žvėrininkystės ūkiui. Veikė 2 grupės.

1998 m. lapkričio 26 d. lopšelis-darželis perduotas Kretingos rajono savivaldybės žinion. 2002 m. rugsėjo 1 d. buvo prijungtos 2 darželio grupės, esančios Socialinių paslaugų centre.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis prisijungė prie paramos akcijos „Pienas vaikams“, kurios tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

2010 metais lopšelyje-darželyje veikė 4 grupės: 1 lopšelio ir 3 darželio.

2012 m. Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“ ir Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla pradėjo vykdyti bendradarbiavimo projektą „Tarp darželio ir mokyklos…“. Projekto tikslas – padėti brandinti vaiką priešmokykliniam ugdymui mokykloje ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymo darželyje prie kryptingo ugdymo bei ugdymosi priešmokyklinėje grupėje mokykloje, palengvinti vaiko adaptaciją naujoje ugdymo įstaigoje.

Vadovai: Genovaitė Gabriūnienė, V. Rekašienė, Jolanta Rimkienė (nuo 2008 m.).

Birutė Naujokaitienė, Jurgita, Bružienė 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BENIUŠIENĖ, Lina. Vaikai rengiami mokyklaiPajūrio naujienos, 2012, vasario 24, p. 24.
  2. Kretingos lopšelis–darželis „Voveraitė“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.voveraite.kretinga.lm.lt/veikla/lopselis-darzelis-qvoveraiteq >.
  3. Kretingos lopšelis–darželis „Voveraitė“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.voveraite.kretinga.lm.lt/>.
  4. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998. 
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai