Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos parapijos naujosios kapinės

XIX a. antroje pusėje priešais Kretingos parapijos senąsias kapines, Vilniaus g. (seniau – Darbėnų g.) kairėje pusėje, buvo atidarytos Kretingos parapijos naujosios kapinės, vad. II-osiomis senosiomis kapinėmis, kuriose 1893 m. grafas Aleksandras Tiškevičius pastatė neogotikos stiliaus koplyčią (projektavo architektas K. E. Strandmanas), tokiu būdu nutaręs pagerbti savo tėvo Juozapo Tiškevičiaus atminimą ir įrengti šeimos kapavietę.

Kapinių koplyčioje ilsisi vienas turtingiausių ir įtakingiausių XIX a. Lietuvos didikų Juozapas Tiškevičius, miręs 1891 m. Jo palaikai buvo užbalzamuoti ir saugomi parapijos senųjų kapinių Šv. Jurgio koplyčioje, o 1893 m. perkelti į naujai pastatytos Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus rūsį. Greta jo XIX a. pab. atgulė anūkė Marija Tiškevičiūtė – Aleksandro Tiškevičiaus vyriausioji duktė, mirusi apie 3–4 metų amžiaus, 1919 m. – žmona Sofija Tiškevičienė, o 1941 m. – anūkas Kazimieras Tiškevičius (1896–1941). 1940 m. ten pat atgulė Jadvyga Tiškevičienė – Juozapo Tiškevičiaus sūnaus, Užtrakio dvarininko Juozapo Tiškevičiaus, žmona, 1939 m. atvykusi į Kretingą pas vyro brolį Aleksandrą Tiškevičių iš rusų okupuoto Vilniaus krašto.

1913 m. grafas Aleksandras Tiškevičius užsakė kapines apjuosti plytų ir akmenų mūro tvora su neogotikiniais ir neobarokiniais vartais.

Naujosiose parapijos kapinėse yra nemažai Kultūros paveldo objektų: paminklas kariams savanoriams, koplytėlė su XX a. pr. skulptūra „Švč. Mergelė Marija“, vienuolių pranciškonų kapavietė, kurioje ilsisi Lietuvos pranciškonų provincijos atkūrėjas, komisaras ir provincijolas, pasauliečių pranciškonų vadovas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas, kunigas Pranciškus Antanas Bizauskas (1861–1937), pranciškonų vienuolyno kunigas Rufinas Ustinas Bogvila (1826–1911), visuomenės veikėjas, 1917 m. Lietuvių konferencijos dalyvis, katalikiškų organizacijų narys, filantropas, provizorius Vladislovas Grudzinskas (1868–1936), Lietuvos pranciškonų komisaras, pranciškonų pasauliečių vadovas, spaudos bendradarbis, bitininkų draugijos įkūrėjas, kunigas Jeronimas Jonas Pečkaitis (1885–1925), Kretingos vienuolyno gvardijonas (1896), bernardinų kunigas Leonas Tarvydas (1835–1907).

Iki šiol veikiančiose II-osiose senosiose kapinėse taip pat palaidoti Kretingos parapijos (miesto, rajono) gyventojai.

Virtuali Kretingos parapijos naujųjų kapinių panorama.

Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. [Kretingos II-ųjų kapinių vartai ir Tiškevičių koplyčia] [nuotrauka]. Iš Kretingos rajono kultūros paveldas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005, p.38-39, 42. ISBN 9955-544-45-7.
 2. KANARSKAS, Julius. Grafų Tiškevičių koplyčia (Kretingos senosios kapinės) [interaktyvus]. Iš Palanga: gintaras, parkas muziejus Lietuvos istorijos ir kultūros raidoje. [b. v.]: Lietuvos dailės muziejus, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pgm.lt/Istorija/tisk_koplycia.htm>.
 3. KANARSKAS, Julius. Grafų Tiškevičių koplyčia Kretingos senosiose kapinėse. Žemaičių žemė, 2003, nr. 4, p. 22-23. ISSN 1392-2610.
 4. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 117. ISBN 978-609-404-057-3.
 5. KANARSKAS, Julius. Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.]. [žiūrėta 2014 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=115:senosios-kapins&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
 6. KANARSKAS, Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=123:senosios-kretingos-parapijos-kapins&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=69>.
 7. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
 8. ŠUKEVIČIUS, Kostas Rimantas. Kretingos kapinės [interaktyvus]. Iš Lietuva panoramose. [Vilnius]: Panoramas.lt; UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos“, 2006 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1965&lg=2>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai