Temos

Atnaujinta 2023-08-11

Laumalių kaimas

Laumalės – kaimas pietrytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Žalgirio seniūnijoje, 6,5 km į pietryčius nuo Kretingos ir 2,5 km į šiaurės vakarus nuo Raguviškių, abipus Jauryklos upelio.

1649 m. bažnyčią globojęs  Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius praplėtė Kretingos parapijos ribas, jai šalia kitų atidavęs ir Laumalių kaimą.

1846 m. tarp Kretingos parapijos gyvenviečių Laumalės paminėtos turinčios 8 katalikų sodybas.

1902 m. kaime surašyti 94 gyventojai.

1923 m. Laumalės priklausė Kretingos valsčiui, Laumalių seniūnijai. Tų metų dokumentuose Laumalių dvare buvo 2 kiemai ir 21 gyventojas, o Laumalių kaime – 20 kiemų ir 216 gyventojų.

Tolesnė Laumalių demografinė raida: 1959 m. – 115 gyventojų, 1970 – 92, 1979 – 54, 1989 – 11, 2001 – 15, 2011 – 6, 2021 – 10.

Laumalėse gimė Kretingos valsčiaus 1919–1923 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Jonas Sauseris.

Kaime gyveno Kretingos apskrities viršininkas, pirmasis Kretingos miškų urėdijos urėdas, visuomenės veikėjas Germanas Ranga.

Kelio Kretinga–Raguviškiai dešinėje pusėje medžiais ir krūmais apaugusioje kalvelėje stūkso Laumalių senosios kapinės. Viduryje stovi medinė, stačiakampė stačiasienė, iš priekio atvira koplytėlė su apskardintu trišlaičiu stogeliu, o kairėje pusėje – į perskeltą akmenį įstatytas kaltinis ornamentuotas kryžius. Nuo kelio pusės 2010 m. pastatytas kryžius su anotacine lentele, kurioje yra užrašas „Laumalių Maro kapai“.

Kapinės įrengtos XVII a. Veikė iki XVIII a. pabaigos, laidoti Laumalių kaimo gyventojai. Vėliau iki XX a. 2 dešimtmečio jose be kunigo laidoti savižudžiai, kitatikiai, nekrikštyti mirę kūdikiai, ligų, epidemijų aukos.

Nuo seno kapinėse stovėjo keli ąžuoliniai kryžiai ir koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningosios skulptūra. Ąžuoliniams kryžiams sunykus, XX a. viduryje abipus koplytėlės buvo pastatyti kaltinis ir betoninis kryžiai. 1923 m. Petras Eglinas pastatė naują koplytėlę. Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra nuo 1971 m. registruota Kultūros vertybių registre (DV-1589; unikalus kodas – 9587), o kapinės 1972–1984 m. buvo įrašytos į vietinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą (AV-546).

Parengė Rita Vaitkienė, 2022

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Senosios kaimų kapinės. Iš Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400 : istorija, kultūros paveldas, žymūs asmenys [sudarytojas Julius Kanarskas]. Vilnius :  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, 2017. ISBN 978-609-95189-8-5. P. 230.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingos istorijos bruožai. Kaunas: V3 studija, 2018, p. 129, 151, 262, 268. ISBN 978-609-8077-74-2.
  3. Laumalės. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2022 balandžio 2 d.], [žiūrėta 2022 gegužės 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Laumal%C4%97s>.
  4. Laumalių kaimo kapinės su koplytėle. Iš LIMIS [interaktyvus]. [B. l.], [b. v.], [žiūrėta 2022 gegužės 4 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/165468745?s_id=N3AFp4eIauAakbzN&s_ind=1886&valuable_type=EKSPONATAS>.
  5. Laumalių senosios kapinės. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2022 vasario 14 d.], [žiūrėta 2022 gegužės 4 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Laumali%C5%B3_senosios_kapin%C4%97s>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai