Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos šv. Vladimiro parapija

Po 1863 m. sukilimo Kretingoje buvo dislokuota Rusijos pasienio sargybos brigada, gyveno kariškių šeimos. Gargždų (Kęstučio) gatvėje veikė karo ligoninė, ginklų remonto dirbtuvės, kareivinės. Tačiau stačiatikiai neturėjo maldos namų, o svarbių jiems švenčių švęsti turėjo vykti į apskrities centrą Telšius.

1866 m. Kretingoje įsteigta stačiatikių (pravoslavų) parapija, kurios reikalais rūpintis atsiųstas šventikas Vladimiras Jurevičius. Jo rūpesčiu ir Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerijos potvarkiu turgavietės viduryje 1875 m. buvo pastatyta Kretingos muitinės cerkvė, tituluota kunigaikščio Vladimiro vardu.

1889 m. vietoje V. Jurevičiaus cerkvės šventiku paskirtas Nikolajus Vedenskis.

Stačiatikių bendruomenės branduolį sudarė kariškiai ir jų šeimos. Be jų, 1897 m. gyveno dar 126 stačiatikiai: mokytojas, muitinės, policijos, pasienio policijos, taikos teismo, taikos tarpininko, teismo tardytojo, žemietijos viršininko, kitų valdžios įstaigų ir dvaro tarnautojai, kolonistai. Iš pradžių bendruomenė priklausė Kauno parapijai, o 1895 m. buvo priskirta Šiaulių parapijai.

Kilus Pirmajam pasauliniam karui, 1915 m. pr. didžioji dauguma stačiatikių paliko Kretingą ir evakavosi į Rusiją. 1926 m. Kretingos apskrityje gyveno tik 300 stačiatikių, kurie tesudarė 0,35% visų gyventojų.

Nugriovus Kretingos cerkvę, stačiatikiams beliko Šv. Eleuterijaus kapinių koplyčia. 1927 m. ją lankė 96 tikintieji, aptarnavo Viekšnių, Skuodo šventikas. 1959 m. – 35 tikintieji. 1959–1976 m. pamaldas retkarčiais laikydavo Klaipėdos šventikas. 1976 m. Kretingos filijinė cerkvė išregistruota.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Jurevičius Vladimiras. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007 [žiūrėta 2012 m. vasario 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/krastotyra/personaliju-zinynas/personalijos/450-kpz-jurevicius-vladimiras>.
  2. KANARSKAS, Julius. Stačiatikių bendruomenė. Iš Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 106–108. ISBN 978-609-404-057-3.
  3. LAUKAITYTĖ, Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, p. 12, 28–29, 36, 38, 211, 238, 251, 255. ISBN 9986-780-52-7.
  4. MIŠKINIS, Algimantas. Kretinga. Iš Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, III tomas: Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai, I knyga. Vilnius: Savastis, 2004, p. 302–309. ISBN 9986-420-57-1.
  5. Stačiatikių bažnyčia. Pajūrio naujienos, 1993, birželio 25, p. 10.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai