Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos rajono jaunimo saviraiškos klubas „Mes tik“

Kretingos rajono saviraiškos klubas „Mes tik“ – neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaiga, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę veiklą.

Plėtojant neformalųjį švietimą, atsižvelgiant į jaunų žmonių ir visuomenės poreikius, ES tendencijas, vadovaujantis ES, LR švietimo reformos prioritetų vykdymo uždaviniais, organizacijos darbas vyksta šiomis kryptimis:

 • ugdyti asmenybę kaip bendruomenės (pasaulio, Europos, Lietuvos, vietos bendruomenės) narę;
 • vykdyti neformalųjį švietimą per polinkių plėtotę, saviraiškos kryptis;
 • organizuoti meninę, socialinę, prevencinę veiklą tikslinėse grupėse;
 • per neformaliojo švietimo turinį kuruoti šias sritis: ugdyti, formuoti vertybines nuostatas, bendruomeniškumą, pilietinę kompetenciją ir demokratiją, tarpkultūrinį pažinimą;
 • motyvuoti, sudaryti saugias ir kūrybines darbo sąlygas.

Veikla:

 • tarptautinių mainų organizavimas;
 • NVO mokymai;
 • įvairių formų stovyklos;
 • jaunimo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas.

Kretingos rajono saviraiškos klubas įkurtas 2003 m. Tuo metu Kretingoje ir rajone nebuvo jaunimo organizacijų, kurios veiktų ir dirbtų neformalaus ugdymo metodikomis, principais, galėtų dalyvauti ES programose. Svarbiausias dėmesys 2003–2008 m. buvo kreipiamas į ES programą „Jaunimas“ („Youth“), o 2009–2013 m. – į programą „Veiklus jaunimas“ („Youth in action“). Šiose programose dirbama jaunimo iniciatyvų, jaunimo tarptautinių mainų, tarptautinės savanorystės, mokymų srityse. Aktyvi, nuosekli veikla ES programose išskyrė organizaciją iš kitų, tapo ypač priimtina jauniems žmonėms ir įgavo populiarumą ne tik Kretingos r., bet ir regione. Įvykdyta daug projektų, kuriuos rėmė Kretingos rajono savivaldybė, Kultūros bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kasmet ES programų pagrindu rengiami 3–5 jaunimo iniciatyvų projektai, tarptautinių jaunimo mainų projektai, 1–2 tarptautinės savanorystės projektai, rengiama 10–15 įvairių seminarų, mokymų.

Šiuo metu organizacija veiklą vykdo kryptingai ir stabiliai: aukšta paslaugų kokybė, greitas reagavimas į rinkos poreikius, patyrę darbuotojai, puikus neformalaus švietimo tendencijų ir LR bei ES politikos suvokimas, geri partneriai užsienio šalyse. Organizacija mato platesnes galimybes įsisavinti naujas veiklas, plačiau vykdyti visoje Lietuvoje, numato galimybę dalį veiklų perkelti į ES šalis.

Klubo „Mes tik“ nariais gali būti pilnamečiai ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Jaunuoliai, norintys tapti klubo nariais, pateikia prašymą klubo valdybos pirmininkui. Apie priėmimą į organizaciją, galimybes, veiklas, renginius, susitikimų vietas skelbiama organizacijos tinklalapyje.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. DANILEVIČIUS, Audrius. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2012 m. sausio 11 d. [žiūrėta 2012 m. sausio 11 d.]. Asmeninis pranešimas.
 2. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybėjaunimui. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
 3. Kretingos rajono savivaldybės administracija. Kretingos rajono jaunimas. Informacinis leidinys, 2008, p. 18.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai