Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Senkų pilkapis

Šalia Tarvydų–Ankštakių kelio lygiame lauke yra medžiais apaugusi kalvelė. Tai senosios Senkų bajorkaimio kapinaitės, vadinamos Marų kapeliais. Pasakojama, kad šį pavadinimą jos gavusios dėl to, kad čia buvę palaidota daug žmonių, mirusių nuo maro XVIII a. pr. Nuo XIX a. kapinaitės nebeveikia, nors kartais čia dar laidota: 1945 m. užkasti 4 vokiečių kareiviai, mirę Senkų belaisvių stovykloje.

Rečiau šios kapinaitės vadinamos Katmilžiu, t. y. milžino kapu. Pasak padavimo, jose senovėje buvo palaidotas didvyris milžinas, virš kurio kapo buvusi supilta kalvelė. Matyt, ši legenda leido istorikui J. Mickevičiui daryti išvadą, kad čia esama pilkapio. Dėl to kapinaitės, kaip Senkų kaimo pilkapis, 1972 m. paskelbtos valstybės saugomu archeologijos paminklu, 2005 m. – valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 6264.

Kretingiškis kraštotyrininkas I. Jablonskis taip pat laikėsi nuomonės, kad kapinaičių kalvelė yra ne gamtinės kilmės, o supilta.

Kapinaičių kalvelė labai išsiskiria iš aplinkos. Ji yra apie 20 m skersmens ir iki 3 m aukščio. Kalvą juosia iš vidutinio dydžio akmenų sukrauta tvora, kurios šiaurinėje ir pietinėje dalyse paliktas tarpas įėjimui.

Kapinaitėse nuo seno stovėjo medinė koplytėlė ir kryžiai. Jiems sunykus, kaimo gyventojos Puškorienės rūpesčiu ir lėšomis 1937 m. buvo pastatyta tašytų akmenų mūro koplytėlė, į kurią iš senosios sunykusios koplytėlės perkelta švč. Marijos Sopulingosios skulptūra. Ją XIX a. pab. padarė liaudies meistras Juozapas Paulauskas, gyvenęs Grūšlaukėje. Koplytėlė su skulptūra 1971 m. paskelbta vietinės reikšmės dailės paminklu. 1986 m. skulptūra iš koplytėlės dingo.

Greta koplytėlės stovėjo aukštas ąžuolinis kryžius ir stogastulpis, kurie per laiką nuvirto ir sunyko.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė bajorai. Švyturys, 1994, rugpjūčio 6, p. 2.
  2. PilkapisIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=6264>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai