Temos

Atnaujinta 2018-11-12

Prisikėlusio Kristaus skulptūra

Prisikėlusio Kristaus skulptūros visais laikais buvo naudojamos Velykų apeigų metu.

Menotyrininkas Paulius Galaunė 1930 m. mini vienintelę seniausią Lietuvoje jam žinomą skulptūrėlę „Prisikėlęs Kristus“, buvusią Kretingos katalikų bažnyčioje, teigdamas, kad ji yra kurio nors gero XVI–XVII a. vakarų Europos meistro. Dailėtyrininkė M. Matušakaitė taip pat teigia, kad ši skulptūra labai gero meistro darbas.

83 cm. aukščio Kristaus figūra palinkusi į dešinę, XVI a. pr. būdingo atlašaus torso, basomis kojomis rėmėsi į žemę. Galva pasukta kairėn, aukšta, iškili kakta, smulkūs, subtilūs veido bruožai: siauras tarpuakis, žemai nužymėta antakių linija, nedidelė, tiesi nosis, mažos, besišypsančios lūpos. Lygūs, tvarkingai sušukuoti plaukai krito ant pečių didelėmis, įvijomis garbanomis. Panašios, simetriškai paskirstytos garbanos atsikartoja ir vaizduojant trumpą barzdą, atidengiančią apvalų smakrą. Dešinė ranka, pakelta viršų, laimino dviem pirštais (vėliau prarastais), kairėje rankoje, prilaikančioje kūną supantį audinį, turėjo būti vėliava. Didelis apsiausto audinys supo pečius, palikdamas apnuogintą priekinį skulptūros torsą, priekyje vidinis apsiausto kontūras žemai nusvirusiu priekiu susiliejo į vientisą ovalą su klubus juosiančiu raiščiu.

„Prisikėlęs Kristus“ turėjo būti parvežtas iš vakarų Europos 1610–1617 m. pastatytai Kretingos bažnyčiai. Nors, gali būti, kad ji buvo jau pirmojoje medinėje Kretingos bažnyčioje, statytoje 1602 m.

1928 m. ši skulptūra buvo padovanota generolui Vladui Nagevičiui ir atsidūrė jam priklausančiame Babtyno dvare (Žemaitkiemyje). 1944 m., generolui pasitraukus į Vakarus, buvo manoma, kad skulptūra dingo.

Apie 1990-uosius metus vienas kaunietis kunigui Ričardui Mikutavičiui atnešė Kretingos bažnyčios „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūrą. Ji buvo nupuvusiomis kojomis, grubiai perdažyta aliejiniais dažais. 1997 m. Prano Gudyno restauravimo centre skulptūra atnaujinta restauratoriaus Juozo Šaulio, atidengtas pirminis paauksavimas.

Žuvus kunigui R. Mikutavičiui, skulptūra dingo. M. Matušakaitė viename interviu sakė, kad skulptūrą matė 2007 m. kunigo laidotuvių metu prie karsto. „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūrą iš kunigo R. Mikutavičiaus sesers nupirko verslininkas Juozas Edvardas Petraitis, ją pardavė Danijoje. Vėliau ji buvo pateikta Danijos aukciono namams „Bruun Rasmussen“, ją įsigijo Austrijos pilietis.

2010 m. Lietuvos ekspertas, aukščiausios kategorijos restauratorius  Arūnas Bėkšta LR Kultūros ministerijos įgaliotas Vienos antikvariate „Kunsthandel Reinhold Hofstätter e.U.“ apžiūrėjo skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“ ir patvirtino, kad tai yra ta pati Kretingos bažnyčios skulptūra, įvertinta ketvirčiu milijono litų.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GALAUNĖ, Paulius. Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi pagrindai. Kaunas, 1930. Iš tradicija.lt [interaktyvus]. [b.v.]: Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, [b.d.], [žiūrėta 2015 m. gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tradicija.lt/Tyrinejimai/Galaunes_skulptura.htm>
  2. LUKAUSKAITĖ-ŠORIENĖ, Danutė. Dingusios skulptūros pėdsakais. Švyturys, 2014, gruodžio 6, p. 5
  3. MATUŠAKAITĖ, Marija. Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio. Aidai, 2007, p. 57-59. ISBN 978-9955-656-38-8.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai