Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos parapija

Primoji medinė bažnyčia Jokūbave pastatyta 1779 m. Pagal 1821 m. duomenis, nuo bažnyčios apie 70 m atstumu stovėjo gyvenamas klebono namas su kaminu ir švediškomis krosnimis. Už šio namo nugaros buvo šiaudais dengtas svirnelis, nuo jo netoliese, kairėje pusėje, – senas medinis, šiaudais dengtas bravoras, pritaikytas kiaulėms. Netoliese dar du tvarteliai. Buvusi medinė šiaudais dengta špitolė su akmens pamatais ir rūsiu, pastatyta Jokūbo Nagurskio 1793 m. Jai paskirtas 1 margas žemės. 1821 m. ten gyveno 7 pagyvenę žmonės: 3 vyrai ir 4 moterys. Tuo metu Jokūbave klebonavo Antanas Dirmantas, zakristijonavo – Antanas Daugintavičius, vargonavo – Kajetonas Armalis.

1846 m. Jokūbavo miestelyje buvo 25 sodybos (kaime – 26 sodybos). Pats miestelis priklausė Kretingos parapijai, o aplinkui buvęs Jokūbavo kaimas – Kartenos parapijai. Ši parapinė-administracinė priklausomybė išliko iki Pirmojo pasaulinio karo. Šiuo metu Jokūbavo švč. Mergelės Marijos parapija priklauso Palangos dekanatui.

Jokūbavo parapija švenčia šv. Mergelės Marijos Magdalietės ir šv. Kajetono atlaidus. Parapijai priklauso 505 gyventojai.

Nuo 2006 m. klebonu yra kun. Jonas Kusas.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JOCYS, Virginijus. Jokūbavo dvaro sodybos istoriniai tyrimai. Vilnius, 1995, p. 4, 5. Mašinraštis.
  2. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]: [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 4 d.] Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
  3. STONKUVIENĖ, Laima. Jokūbavo bažnyčios šventoriuje stovės koplytstulpis. Švyturys, 2008, lapkričio 29, p. 7.
  4. Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje. Iš Katalikai.lt [interaktyvus], Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 1998–2002, 2003–2005, 2006 [žiūrėta 2012 m. vasario 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://katalikai.lt/index.php?id=10&nid=549>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai