Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse

1990 m. Kartenoje, Kretingos g. 32, miestelio kapinėse (koordinatės: 55.915764, 21.462483 (WGS)), pastatyta memorialinė koplyčia 1946–1953 m. bolševizmo aukoms atminti.

Koplyčioje 1990 m. birželio 2 d. iš buvusio NKVD-MVD-MGB Kartenos valsčiaus poskyrio kiemo perkelti ir palaidoti 1948–1951 m. žuvusių Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės Kartenos („Buganto“) kuopos partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų palaikai.

Monumentas pastatytas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kartenos rėmimo grupės ir Kartenos šaulių būrio iniciatyva. Projekto autorius – Petras Lukauskas, statybos meistras – Bronius Sermontis, memorialinių lentų meistras – Juozas Jonkus. Statybos vykdytojas ir ornamentuotos saulutės (2007 m.) autorius – Antanas Juozapas Viluckas.

Koplyčia tinkuoto mūro, atvira iš trijų pusių. Stogas gelžbetoninis, dvišlaitis, priekyje paremtas dviem stačiakampėmis tinkuoto mūro kolonomis. Virš kraigo priekyje kyla piramidinis bokštelis su kaltine ornamentuota ažūrine saulute. Jos viduryje tarp dviejų ąžuolo lapų kyla dvigubas Jogailaičių kryžius, virš kurio sukryžiuoti du kardai. Saulutės viršuje yra kryželis.

Koplyčios viduje, kairėje sienoje, įmūryta vertikalaus stačiakampio pavidalo juodo poliruoto granito informacinė lenta. Jos viršuje apskritimo fone iškaltas dvigubas Jogailaičių kryžius, apjuostas augalo šakelių vainiku. Plokštėje išvardyti koplyčios statytojai.

Galinės sienos viršuje, ties viduriu, įbetonuotas juodo poliruoto granito kryžius su iškalta Nukryžiuotojo figūra. Žemiau, abipus kryžiaus stiebo, yra dvi masyvios kvadratinės granito plokštės su memorialiniu užrašu ir žuvusiųjų vardais. Kairėje: „JIE ŽUVO KARTENOS VALSČIUJE 1946–1953 m.

BRONIUS ANUŽIS / JUOZAS BALTUONIS / ANTANAS BEINORAS / ANTANAS BRASAS / JULIUS BUMBLYS / VYTAUTAS CIRTAUTAS / VYTAUTAS DAUGINTIS / ALBERTAS DAUKANTAS / JONAS DOMARKAS / VLADAS DOMARKAS / VLADAS FREIHOFAS / VYTAUTAS GAUDUTIS / APOLONIJA GAUDUTIENĖ / MYKOLAS JADENKUS / ADOLFAS JONAUSKAS / ANTANAS JONAUSKAS / STASYS JONAUSKAS / ADOMAS JONKUS / JUOZAS JUCYS

JANINA JUZIKAITĖ / PIJUS JUZIKAS / IGNAS KUNDROTAS / ANTANAS LIAUDINSKAS / JONAS LIAUDANSKAS / VYTAUTAS LUKAUSKAS / VLADAS LUKAUSKAS / STASYS LUKAS / JUOZAS MACIUS / VLADAS MACIUS / ANGELINA MACIUTĖ / ALEKSAS MALAKAUSKAS / MONIKA MALINAUSKAITĖ / JUOZAS MARTINAITIS / JONAS MARTINKUS / KAZYS MIKALAUSKAS / JULIJONA MIKALAUSKIENĖ / KOSTAS MIKALAUSKAS / VYTAUTAS MILTAKIS“.

Dešinėje: „PRANAS MINEIKIS / ALGIS MOTIEJAUSKAS / STEPONAS MOTIEJAUSKAS / EDUARDAS PRIŽGINTAS / MYKOLAS RAČKUS / IGNAS SMILINGIS / CELESTINAS STONKUS / KAZYS STROPUS / ANTANAS ŠLYMA / JUOZAS ŠLYŽIUS / KAROLINA ŠLUŠNIENĖ / VLADAS ŠLUŠNYS / JUOZAS ŠLUŠNYS / STASYS TARAŠKEVIČIUS / DOMAS VAIŠNORAS / JONAS VAITKUS / STASĖ VALUŽIENĖ / ALBERTAS VALUŽIS / STASĖ VALUŽYTĖ

JUOZAS VASILIAUSKAS / PETRAS VASILIAUSKAS / EUGENIJA VELAVIČIENĖ / JUOZAS VISKANTAS / KAZYS VISKANTAS / ALOYZAS ŽILINSKAS / ANTANAS ŽILINSKAS / ALFONSAS ŽILINSKAS / VLADAS ŽILYS / KAZYS ŽIOBAKAS / JONAS ŽUTAUTAS / MAMERTAS LUKAUSKAS / ALBERTAS LUKAUSKAS / VYTAUTAS VAIČEKAUSKAS“.

Po plokštėmis ties sienos apatinės dalies viduriu yra nedidelė horizontali granito plokštė su memorialiniu užrašu: „BOLŠEVIZMO AUKOS“.

Dešinėje koplyčios sienoje įmūryta statmena stačiakampė granito plokštė su žuvusiųjų sąrašo papildymu: „ŽUVO / 1946–1953 / Povilas / Balsevičius / Barbora / Joneckienė / Juozas / Preibys / Kazys / Miltakis / Petras / Rudys / Stasys / Ruibys / Juozas / Vaitkus“.

Koplyčios aukštis (su bokšteliu) – apie 5 m, ilgis – 5,15 m, plotis – 4,8 m.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“, leidykla, 2016, p. 229–231. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrasKretingos rajono savivaldybė. Parengė R. Trimonienė [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, [b. m.]. Atnaujinta 2018 m. sausio 19 d. [žiūrėta 2018 m. vasario 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
  3. 25. Memorialinė koplyčia. Iš Kretingos rajono turizmo informacijos centras [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono turizmo informacija, [b. d.]. Atnaujinta 2016 m. spalio 5 d. [žiūrėta 2018 m. vasario 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosturizmas.info/lt/lankytinos-vietos/partizanu-atminimo-vietos/414-25-memorialine-koplycia>.
  4. Kartenos paminklas bolševizmo aukoms. Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], [b. d.]. Atnaujinta 2018 m. balandžio 24 d. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Kartenos_paminklas_bol%C5%A1evizmo_aukoms>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai