Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Partizanės Bronislavos Vendelytės ir politinio kalinio Benedikto Vendelio kapas

Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio antkapinis paminklas yra Kretingos senosiose kapinėse, Vilniaus g. 19A.

Kapas yra į vakarus nuo Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanų perlaidojimo ir atminimo vietos, į dešinę nuo Šv. Jurgio koplyčios. Kapo galvūgalyje pastatyta plokščia juosvos spalvos granito stela, suapvalinta viršutine dalimi. Jos plokštumoje iškaltas Lietuvos kario savanorio kryžiaus, apjuosto spindulių nimbo, kontūras su Nukryžiuotojo figūros atvaizdu, o kairėje pusėje iškalta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio emblema: skydas, kurio centre – dvigubas Jogailaičių kryžius, viršuje – Gediminaičių stulpai, apačioje – ąžuolo lapų pusvainikis, o pakraščiuose – užrašas: „LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDIS“. Stelos apatinėje dalyje iškalta epitafija: „BRONĖ 1930–1951 / VENDELYTĖ / BENEDIKTAS / 1931–2006 / VENDELIS“. Stelos aukštis – 90 cm, plotis – 43 cm.

Antkapinį paminklą kovojant už Lietuvos laisvę prie Reiskių Tyro pelkės 1951 m. spalio 7 d. žuvusiai, nežinia kur palaidotai seseriai, „Kardo“ rinktinės Vygimanto kuopos partizanei Bronislavai Vendelytei-Saulutei atminti 1991 m. pastatė jos brolis, buvęs „Kardo“ rinktinės Laivūno būrio partizanas, buvęs politinis kalinys, Benediktas Vendelis-Lazdynas (1931–2006), po mirties 2006 m. palaidotas šiame kape.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Partizanų Bronislavos ir Benedikto Vendelių kapas Kretingos senosiose kapinėse. Iš LIMIS, Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos dailės muziejus, 2007 [žiūrėta 2017 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą: http://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/106944848?s_id=A8jcq9PqVVn6KAfA&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 183. ISBN 978-609-432-100-9
  3. Paminklai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai