Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. Baublių mokykla-daugiafunkcis centras

Vizija. Sėkmingai dirbanti mokykla, kuri užtikrina palankią ir saugią mokymui(si) aplinką, nuolat tobulėja, skatina visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių pažangą, racionaliai naudoja turimus išteklius bei intelektualiai  veiklai telkia kaimo bendruomenę.

Misija. Plėtoja dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdo aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, turintį gebėjimų, kompetencijų, būtinų  sėkmingai integracijai ir  mokymuisi visą gyvenimą,  teikia  kokybiškas vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas, tenkinančias vietos bendruomenės poreikius.

Baublių pradinė mokykla buvo atidaryta 1926 m. Antano Lukausko privačiame name. 1935 m. pradėta statyti nauja mokykla su erdvesnėmis klasėmis bei biblioteka. 1947 m. pastatas sudegė, mokykla persikėlė į Liaudanskų namą. 1960 m. mokykla perkelta į Kultūros namų antrąjį aukštą. 1978 m. tuometinio „Jaunosios Gvardijos“ kolūkio pirmininko Mečislovo Navajausko iniciatyva pradėta naujos mokyklos statyba.

1980 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė aštuonmetė mokykla. 1985 m. keičiasi mokyklos pavadinimas – Baublių nepilna vidurinė mokykla. Nuo 1989 m. mokykloje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos mikroklimatui gerinti. 1995 m. mokykla pasirenka aplinkotyros kryptį.

2000 m. tapo dešimtmete pagrindine mokykla. 2001 m. buvusio darželio patalpose atidaromas ikimokyklinio ugdymo skyrius 3–5 m. vaikams. 2004 m. prijungiamas Budrių k. pradinio ugdymo skyrius, kuris 2008 m. panaikinamas.

2007 m.  mokyklos kiemelyje atidengtas paminklas žemaičių skulptoriui baubliškiui RimantuiDauginčiui. Autorius buvęs mokyklos mokinys Juozas Paulauskas, Lietuvos Dailės akademijos diplomantas.

2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla perorganizuota į mokyklą-daugiafunkcį centrą – švietimo, kultūros, socialines paslaugas vaikams bei vietos bendruomenei teikianti įstaiga.

Vadovai: Verutė Keblienė (nuo 1980 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. GRIEŽIENĖ, Audronė. Tegul skleidžiasi, tegul žydi žiedai. Švyturys, 1996, lapkričio 27, p. 3.  
 2. JOMANTAITĖ, Diana. Budrių pradinė mokykla šimtmečio nebesulauks. Pajūrio naujienos, 2008, birželio 10, p. 3.
 3. Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla [interaktyvus]. Baubliai: Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla, 2003–2012 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.baubliai.kretinga.aiva.lt/>.
 4. KEBLIENĖ, Verutė. Baublių mokyklai – 70 metų. Švyturys, 1996, lapkričio 23, p. 3.
 5. Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos 2009–2010 m. m. veiklos aprašas. Iš Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla [interaktyvus]. Baubliai: Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla, 2003–2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://aivaweb.com/images/8475/aprasas2009_2010.pdf>.
 6. STONKUVIENĖ, Laima. Daugiafunkcinis centras – galimybė gyventi įdomiau. Švyturys, 2012 kovo 21 d., p. 1-2.
 7. URNIKIENĖ, Dovilė. Mokslo metus pasitiko su permainomis [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2012 rugsėjo 7d. [žiūrėta 2013 m. lapkritis 25 d.]. Preiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=8562>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai