Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos meno mokykla

Vizija. Neformaliojo ugdymo ankstyvojo, mokyklinio amžiaus vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų muzikinių, dailinių bei choreografinių įgūdžių ugdymo centras, pagal galimybes įtraukiantis kuo daugiau norinčiųjų į meninio ugdymo veiklą.

Misija. Visuomenės užsakymą vykdanti muzikos, dailės ir choreografijos meninio ugdymo institucija.

Kretingos meno mokykla: suteikia profesionalius muzikos, dailės ir choreografijos pažinimo pradmenis; moko įgytas muzikos, dailės ir choreografijos žinias bei gebėjimus pritaikyti saviraiškos srityje; lavina meninį skonį, sceninę kultūrą; ugdo gėrio, grožio pojūtį tam, kad giliai ir teisingai būtų suvoktos tikrosios meno ir kultūrinio paveldo vertybės; ugdo moksleivių pilietiškumą aktyviai dalyvaudami valstybinių švenčių, pilietinių sueigų renginiuose.

Mokykla siūlo ankstyvojo integruotojo meninio ugdymo, fortepijono, chorinio dainavimo, styginių instrumentų muzikinio ugdymo programas, akordeono, pučiamųjų, mušamųjų, tautinių instrumentų muzikinio ugdymo programas, chorinio dainavimo ugdymo programą; Dailės skyriaus ugdymo programas, Choreografijos skyriaus choreografijos ugdymo programas.

Mokykla įkurta 1958 m. Pirmasis pavadinimas – Kretingos septynmetė vaikų muzikos mokykla. Mokykla įsikūrė pastate Kęstučio g. Nuo pat pirmųjų metų pradėjo veikti fortepijono specialybė. 1966–1967 m. pradedama mokyti pučiamųjų specialybės. Nuo 1974 m. mokykla įkurdinama Pranciškonų vienuolyno antrajame pastate, J. Pabrėžos gatvėje. 1975 m. pradedama mokyti kanklių bei birbynės specialybių. Nuo 1979 m. atsiranda chorinio dainavimo specialybė. 1984 m. Juozo Šakinio iniciatyva įsteigtas dailės skyrius. 1985–1989 m. mokykla pavadinama Kretingos muzikos ir dailės mokykla. Nuo 1990 m. mokykla reorganizuojama ir pavadinama Kretingos meno mokykla. 2000 m. mokykla perkeliama į trečiuosius namus – rekonstruotas patalpas Žemaičių gatvėje. Tais pačiais metais įkurtas choreografijos skyrius.

Vadovai: Aloyzas Meškauskas (1958–1961 m.), Vladas Leparskas (1961–1962 m.), Eugenija Rumeikienė (1962–1967 m.), Balys Normantas (1967–1971 m.), Povilas Nekrašas (1971–1987 m.), Bernardas Anužis (nuo 1987 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos meno mokykla [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos meno mokykla, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kmm.kretinga.lm.lt/index.php>.
  2. Apie mokyklą: Veikla: Planavimo dokumentai. Iš Kretingos meno mokykla [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos meno mokykla, 2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kmm.kretinga.lm.lt/images/stories/aprasas_09_10.pdf>.
  3. PUIŠIENĖ, Audronė. Keturiasdešimt metų tekėjusi ir šniokštusi gėrio bei grožio upė nenurims, – ji tekės toliau. Pajūrio naujienos, 1998, gruodžio 18, p. 8.
  4. PUIŠIENĖ, Audronė. Kretingos meno mokykla: penkių dešimtmečių įspaudas rajono gyvenime. Pajūrio naujienos, 2008, balandžio 11, priedas „Smiltys“, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai