Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. Rūdaičių mokykla

Vizija. Efektyvi mokykla – kaimo bendruomenės kultūros centras.

Misija. Rūdaičių pagrindinė mokykla, mokykla, kur ugdomas gebėjimas mokytis formuojama nuostata, kad mokomasi visą gyvenimą, suprantami ir pripažįstami kiekvieno prigimtiniai gebėjimai ir kiekvienas gerbiamas toks, koks jis yra, kur sudaromos sąlygos moksleiviams įgyti reikiama pagrindinį išsilavinimą, kad jie galėtų pasirinkti tinkamą išsilavinimą.

Tikslai: bendromis skyriaus ir šeimos pastangomis sudaryti sąlygas, padėsiančias vaikui įgyti sveikatos saugojimo, socialinę, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas, puoselėti etninės kultūros tradicijas; padėti vaikams įgyti elementarų supratimą apie įvairias technologijas, verslumą; užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermę ir tęstinumą.

Iki 1920 m. mokyklos Rūdaičių k. nebuvo. Vaikus mokė „daraktoriai“, kurie po vieną vasarą dirbdavo pas atskirus ūkininkus, kur susirinkdavo kaimo vaikai. Pirmoji daraktorė Rūdaičių k. buvo Teresė Kniūkštienė. 1921 m. Rūdaičiuose įsikūrė pradinė mokykla. Namą mokyklai po Pirmojo pasaulinio karo iš grafo Tiškevičiaus už vokiškas markes nupirko kaimo gyventojai. Vaikus mokė mokytoja Elena Špakauskytė.

1949–1950 m. pradinė mokykla reorganizuojama į septynmetę, perkeliama į naujas patalpas. 1962–1963 m. Rūdaičių k. mokykla tampa aštuonmete ir perkeliama į naujas patalpas. 1989 m. mokykla reorganizuota į devynmetę, 1995 m. ji tampa pagrindine.

2000 m. įvestas priešmokyklinis ugdymas. 2004 m. renovuojamas mokyklos pastatas. 2006 m. pradėjo veikti ikimokyklinio ugdymo grupė.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. dėl mokinių stygiaus Rūdaičių k. pagrindinė mokykla reorganizuota į Marijono Daujoto vidurinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyrių, o nuo 2012 m. tapo Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyriumi. Įkurta dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė.

2013–2014 m. Rūdaičių pradinio ugdymo skyriuje įsteigiama dar viena grupė 3–4  m. vaikams.

2014 m. Marijono Daujoto vidurinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius reorganizuotas į Kretingos rajono Rūdaičių mokyklą.

Vadovai: Česlovas Girčys (1950–1960 m.), Emilija Giedraitienė (1960–1985 m.), Rima Narkienė (nuo 1985 m.)

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.daujotomokykla.lt/uploads/bylos/STENDAS_2013-2014.pdf>.
 2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Švietimo skyrius, švietimo įstaigos, Visos švietimo įstaigos. Kretinga, [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/viewpage.php?page_id=143>.
 3. Narkienė, Rima. Laba diena [interaktyvus]. 2013m. lapkričio 11 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 11 d.]. Asmeninis pranešimas.
 4. Rūdaičių mokykla [interaktyvus]. Iš Rūdaičiai: Rūdaičių pagrindinė mokykla, 2005 [žiūrėta 2010 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rpm.ku.lt/>.
 5. STONKUVIENĖ, Laima. Ir Rūdaičių mokykla sulaukė statybininkų. Švyturys, 2004, rugpjūčio 21, p. 12.
 6. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Damoklo kardas – ir virš Rūdaičių mokyklos. Pajūrio naujienos, 2009, vasario 10, p. 3.
 7. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Mokyklą išgelbėtų nauji mokiniai. Pajūrio naujienos, 2009, birželio 19, p. 5.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai