Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Partizano Aloyzo Pukinsko (Pukinskio) kapas

Darbėnų kapinėse palaidotas Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės Tautvaišo kuopos partizanas Aloyzas Pukinskas (kitur Pukinskis), žuvęs 1948 m. sausio 24 d. Mančių kaime, surengtos karinės operacijos metu. Kapą žymi juodo poliruoto granito paminklas, kuriame iškaltas lotyniškas kryžius ir užrašas: „ALOYZAS / PUKINSKIS / 1928–1948 / LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DALYVIS“.

Partizanas Aloyzas Pukinskas-Bėglys stribų buvo užkastas už Darbėnų miestelio. Užkasimo vietą Darbėnuose gyvenusiam dėdei Jonui Pukinskui nurodė Darbėnų milicijos darbuotojas Vytautas Jurgutis. J. Pukinskas su artimaisiais žuvusio sūnėno kūną atkasė ir slapta palaidojo Darbėnų kapinėse 1948 m.

Parengė Jurgita Bružienė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Lankytinos vietos: Partizanų atminimo vietos. Iš Kretingos rajono turizmo ir informacijos centras[interaktyvus]. [Kretinga], 2016 m. spalio 4 d. [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosturizmas.info/lt/lankytinos-vietos/partizanu-atminimo-vietos/420-19-antkapinis-paminklas>.
  2. Paminklai, Kretingos rajono savivaldybė. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras[interaktyvus]. [b. v.], [b. m.] [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, 288 p. ISBN 978-609-432-100-9.
  4. ŠIDLAUSKAS, Gintaras. Kardo  rinktinės  partizanų žūtys – išdavimų pasekmė. Iš Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga [interaktyvus]. Vilnius, 2011 [žiūrėta per internetą 2017 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.llks.lt/Visuomeninis%20KGB%20dokumentu%20viesinimas/Kardo%20rinktine.htm>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai