Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija (diecezinė)

(Nepaliaujamos pagalbos seserys)

Charizma: Jėzaus Veidą atpažinti kiekviename žmoguje. Kongregacijos tikslas: visuomenės darbai ligoninėse, senelių prieglaudose, vaikų katechizacija, darbai bažnyčioje.

1935 m. tėv. Augustinas Dirvelė OFM iš Miroslavo (Vilkaviškio vyskupijos) į Kretingą pasikvietė šešias Šv. Agnietės kongregacijos vienuoles, kurios ėmėsi prižiūrėti Kretingos pranciškonų gimnazijos bendrabutį, skalbti, ruošti gimnazistams valgį. Jos apsigyveno šalia Akmenos upės esančiame mūriniame name.

1936 m. seserys atsiskyrė nuo Šv. Agnietės kongregacijos, ir, 1936 m. gruodžio 8 d. J. E. Telšių vyskupo Justino Staugaičio leidimu Nr. 3584, pranciškonų provincijolas tėv. Augustinas Dirvelė įsteigė Šv. Pranciškaus Visuomenės seserų kongregaciją. Valdybos pirmininke paskirta Ona Serapina Mackevičiūtė.

Seserys griežtai laikėsi dienotvarkės, lavinosi pagal vienuoliško gyvenimo pratybas, atliko visuomeninius darbus. Ypatingai daug dirbo slaugydamos ligonius. Seserys dirbo senelių prieglaudose Darbėnuose, Laukuvoje, Laukžemėje, Sedoje, Ramygaloje, katalikiškose organizacijose, katechizavo vaikus, tarnavo pagal galimybes ir gabumus.

1940 m. buvo apie 30 seserų ir naujokynas (nedavusios įžadų seserys). Tų pačių metų liepos mėn., išsklaidžius pranciškonus, daugelis seserų išsiskirstė, uždarytas noviciatas. Liko kelios vienuolės. 1936–1948 m. jos gyveno kongregacijos centre Akmenės g. Nr. 26. Kiek leido galimybės seserys laikėsi bendro gyvenimo, nenutraukė maldos, apaštalavimo tarp žmonių, pačios neturėjo jokios nuosavybės.

1948 m. spalio 15 d. nacionalizavus kongregacijos namus, perkeltos į pranciškonų vienuolyno patalpas. 1949 m. kovo 19 d. uždarius pranciškonų vienuolyną, seserys turėjo išsikraustyti, po dvi ar tris apsigyveno pas privačius žmones. Sovietmečiu seserys gyveno įvairiuose vietovėse: Kretingoje, Abakuose (Kretingos r.), Laukžemėje (Kretingos r.), Sedoje (Mažeikių r.) Gargžduose (Klaipėdos r.), Kaune, Šiauliuose, Jurbarke, Šilalėje, Skuode, Palangoje, Panevėžyje, Ramygaloje (Panevėžio r.), Kvėdarnoje.

1954 m., susitaupiusios pinigų, pasistatė nedidelį namuką Pušyno g. Nr. 2 Kretingoje (dabar – kongregacijos centras), kuriame apsigyveno 10 seserų.

Nepaisydamos sunkumų ir persekiojimų, rizikuodamos laisve, seserys dirbo įvairiose įstaigose, patarnavo ligoninėse, rūpinosi ne tik dvasiniais, bet ir materialiais dalykais: spausdino ir platino religinę literatūrą, LKB Kroniką, katechizavo vaikus bei jaunimą, dirbo įvairius darbus prie bažnyčios, perrašinėjo liturginių skaitinių knygas, kurios buvo rengiamos spaudai (jas redagavo kun. Petras Palšis, kiti kunigai). Šios knygos išleistos 1988 m., dar ir dabar iš jų skaitomi skaitiniai Šv. Mišių metu. Seserys taip pat perrašinėjo bei parengė spaudai kun. Petro Palšio redaguotą Liturginį maldyną, išleistą 1984 m. Dėl įvairios pogrindžio veiklos kai kurios seserys pateko į saugumo nemalonę, buvo atleistos iš darbo.

1958 m. Telšių vyskupo Petro Maželio leidimu atnaujintas noviciatas pritaikytas pogrindžio laikams.

1995 m. Šv. Pranciškaus Visuomenės seserų kongregacija pervadinta į Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregaciją.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo rekonstruotas nedidelis centrinis namukas Kretingoje, Pušyno g. Nr. 2. 2000 m. vasario 26 d. šį namą pašventino Telšių vyskupas J. E. Antanas Vaičius.

Seserys lanko Kretingos ir kitų miestų moksleivius, organizuoja maldos grupes, stovyklas socialiai remtinų šeimų vaikams ir jaunimui, bendrauja su žmonėmis, dirba mokyklose, ligoninėse, bažnyioje, dalyvauja parapijos veikloje: liturgijoje, katechezėje. Gyvenimo negandų ir vargų prislėgti žmonės atvyksta, siekdami dvasiškai atsinaujinti, pailsėti. Čia galima praleisti keletą dienų: kartu melstis, dirbti namų ruošos darbus. Seserys skiria laiko asmeniniams pokalbiams. Atvykimo laikas derinamas telefonu.

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija yra vienintelė lietuviška Vakarų Lietuvoje, turinti savo šaknis, ištvėrusi sovietmečio persekiojimus.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. [Atsakymas į pateiktą anketą Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijai] [rankraštis]. [Kretinga]: [b.m.], Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 2.
 2. GEDMINAITĖ, E. Duomenys apie Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregaciją [rankraštis]. [Kretinga]: [b. m.], Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 2.
 3. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 201. ISBN 978-609-404-057-3.
 4. MICKUTĖ, Virginija. Šv. Pranciškaus seserys. Pagalba visiems, kurie jos prašo. Iš Bernardinai.lt[interaktyvus], 2009, gegužės 15 [žiūrėta 2013 m. spalio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://archyvas.bernardinai.lt/index.php?url=articles/95079>.
 5. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 43.
 6. Nepaliaujamos pagalbos seserys. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus] [žiūrėta 2011 gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?Itemid=58&id=31&layout=blog&option=com_content&view=category>.
 7. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pranciškaus seserų namai – lyg Nojaus laivas. Pajūrio naujienos, 2006, gruodžio 22, p.1.
 8. Švč. Mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus] [žiūrėta 2013 spalio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=138:v-mergels-marijos-nepaliaujamos-pagalbos-v-prancikaus-seser-kongregacija&catid=31:nepaliaujamos-pagalbos-seserys>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai