Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“

Vizija. Ikimokyklinė įstaiga – iniciatyvi, tobulėjanti, siekianti sėkmingos vaikų integracijos į visuomenę, orientuota į vaiką, į jo asmenybės – saugios, sveikos, kūrybingos, visapusiškos – ugdymą, žemaičių krašto tradicijų ir papročių puoselėjimu prisidedanti prie bendros rajono etnokultūrinės veiklos.

Misija. Sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ugdymui ir ugdymuisi, teikiamos kokybiškos socialinės, kultūrinės paslaugos vaikui ir šeimai. Sėkmingai bendradarbiaujant, puoselėjamos vaiko prigimtinės galios, atitinkančios ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos galimybes, perduodant etnokultūrines lietuvių tautos vertybes.

1972 m. kovo 9 d. atidarytas lopšelis-darželis „Žilvitis“. 1992 m. pradėjo veikti logopedinis kabinetas.

1993 m. įkuriamas vaikų folklorinis ansamblis ir dvi priešmokyklinės ugdymo grupės. Dalis šiaurinio korpuso atiduodama Kretingos katalikiškai mokyklai (nuo 2008 m. – mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinės klasės).

1994 m. pasirenkama etnokultūrinė veiklos kryptis. Nuo 1996–1997 m. m. vaikų ugdymas orientuojamas į žemaičių etnokultūros pagrindus. Vaikų ugdymas remiasi „Vėrinėlio“ programa, yra pagal Montessori metodą dirbanti grupė.

2010 m. įstaigoje veikia 2 ankstyvojo amžiaus grupės, 5 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio amžiaus grupės.

Vadovai: Bronė Paukštienė (1972–1983 m.), Alma Skieruvienė (1983–1993 m.), Birutė Ėvaltienė (nuo 1993 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. DRUNGILIENĖ, Genė. „Žilvitis“ – 30 metų ieškojimų kelias. Pajūrio naujienos, 2002, kovo 1, p. 6.
  2. Informacijos apie lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklą viešo skelbimo aprašas 2009–2010 m. m. Iš Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“: Veikla: Veiklos aprašas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zilvitis.kretinga.lm.lt/images/stories/dokumentai/veiklos_aprasas/2009m_veiklos_aprasas.doc>.
  3. Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zilvitis.kretinga.lm.lt/index.php>.
  4. Planavimo dokumentai. Iš Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, 2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zilvitis.kretinga.lm.lt/veikla/planavimo-dokumentai>.
  5. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai