Temos

Atnaujinta 2018-10-11

Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Bažnyčia yra Kretingos rajone, Jokūbavo kaime, 9 km į pietryčius nuo Kretingos, prie Kretingos-Gargždų kelio. Bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.

Pirmąją medinę koplyčią Jokūbave 1779 m. pastatė Žemaitijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos politinis, karinis ir visuomenės veikėjas, Šiaulių pavieto pakamris, Mišučių dvaro paveldėtojas Jokūbas Ignotas Nagurskis. Iš Mišučių dvaro jis paskyrė 600 auksinų kasmetinių pajamų bažnyčios kunigui išlaikyti, tačiau žemės jai neskyrė. Įkūrėjo vardu pavadinta vietovė – Jokūbavas (anksčiau vadintas Jokūbiške). Bažnyčia buvo pašventinta šv. Kajetono vardu. Kurį laiką buvo Kretingos parapijos filija, vėliau suteiktos parapijos teisės.

1864 m. susenusioje, griūvančioje bažnyčioje nebuvo galima laikyti pamaldų. Kretingos parapijos klebono, bernardinų vienuolyno gvardijono, tėv. Felikso Rimkevičiaus rūpesčiu gavus caro valdžios leidimą, 1864 m. Jokūbavo dvarininkas Konstantinas Parčevskis pastatė naują bažnyčią, kuriai skirtas Švč. Mergelės Marijos titulas. 1944 m. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčia sudegė; atstatyti neleista, filija nebeveikė.

Nauja bažnyčia pradėta statyti 1991 m. Architektas – Edmundas Giedrimas. 1996 m. pastatyta nauja silikatinių plytų, tinkuoto mūro, vienbokštė, vienanavė bažnyčia.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KAUNAITĖ, T. Jokūbave bus bažnyčia. Švyturys, 1991, kovo 30.
  2. KVIKLYS Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla. Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 262.
  3. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
  4. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 375.
  5. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Pašventinti bažnyčios pamatai. Švyturys, 1991, gegužės 22.
  6. VALANČIUS, Motiejus. Raštai. Vilnius, 1972, t. 2., p. 205, 171.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai