Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. pedagoginė psichologinė tarnyba

Vizija. Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba – atvira augimui, moderni organizacija, kurios specialistų komanda naujausių metodų ir šiuolaikinių technologijų pagalba, efektyviai padeda rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms įveikti pedagogines ir psichologines problemas, bendradarbiauja su kitomis analogiškomis institucijomis, inicijuoja specialiajame ugdyme reikalingas naujoves.

Misija. Rūpintis, kad Kretingos rajono ugdymo įstaigų bendruomenių kiekvienas narys laiku ir efektyviai gautų specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą; šviesti visuomenę psichologiniais pedagoginiais klausimais; skatinti Kretingos ugdymo įstaigų, socialinių paslaugų centro, vaiko teisių apsaugos skyriaus, VšĮ psichikos sveikatos centro, sutrikusio intelekto bendrijos „Kretingos Viltis“, bei sveikatos apsaugos įstaigų darbo koordinacijos bei bendradarbiavimo lygį.

1995 m. lapkričio 28 d. Kretingos rajono tarybos sprendimu Nr. 51 „Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro konsultacinio punkto reorganizavimo į rajono pedagoginę psichologinę tarnybą“, nuo 1996 m. sausio 1 d. Kretingos r. veiklą pradėjo pedagoginė psichologinė tarnyba. Tarnyba pradėjo veikti Kretingos vaikų ugdymo centro patalpose.

1999 m. rugsėjį Kretingos pedagoginė psichologinė tarnyba įregistruota juridinių asmenų registre kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė įstaiga. 2000 m. tarnyba persikėlė į atskiras patalpas J. K. Chodkevičiausgatvėje, o 2003 m. pagal ES projektą renovavus patalpas J. Pabrėžos g. 8, tarnyba persikėlė ten.

Kretingos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, gydytojas neurologas. Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, turintiems adaptacijos, integracijos visuomenėje, asmenybės ir savireguliacijos problemų, raidos sutrikimų, mokymosi sunkumų; teikia pedagoginę ir psichologinę pagalbą rajono švietimo įstaigoms, organizuojančioms vaikų ugdymo procesą; padeda tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams spręsti pedagogines ir psichologines problemas, su kuriomis vaikai susiduria šeimoje, švietimo įstaigoje, visuomenėje.

Vadovai: Danutė Knietienė (1996–2003 m.), Ingrida Mineikienė (nuo 2003 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba [interaktyvus]. Kretinga, Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tarnyba.kretinga.lm.lt/index.php>.
  2. Veiklos planas 2013–2014 m. Iš Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Veikla, Planavimo dokumentai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.tarnyba.kretinga.lm.lt/veikla/istorija>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai