Temos

Atnaujinta 2020-01-14

Grūšlaukės (Plokščių) ąžuolas

Žemaičiai teigia, jog Plokščių kaimo ąžuolas yra stebuklingas. Pasak legendos, gyvenęs kaime meistras Zabitis. Žmonai mirus, jis likęs vienui vienas. Kartą naktį jam apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija ir sakanti: „Iškirsk ąžuole drevę ir įrenk koplytėlę“. Prakirtęs nuėjo ir pamatė, kad ąžuolo vidus kiauras. Surinko iš kaimynų pinigų ir nupirko Marijos statulą.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Gamtos paveldas – botaniniai objektai. Iš Kretingos miškų urėdija [interaktyvus]. Kretinga: VĮ Kretingos miškų urėdija, 2012, balandžio 5, [žiūrėta 2014 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretmu.lt/lt/gamtos_turtai/>.
  2. KANARSKAS, Julius. Plokščių ąžuolas. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema [interaktyvus] [Vilnius]: Lietuvos dailės muziejus, [b. d.], [žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/58649516?s_id=2OcN47eW3WsjQcXr&s_ind=63&valuable_type=EKSPONATAS>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai