Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Tuzų k. I ir II senosios kapinės

Tuzų miške yra išlikusios dvejos kaimo kapinės, vadinamos markapiais. Jose Tuzų ir Patuzių kaimų gyventojai buvo laidojami iki XVIII a. pab. Uždraudus mirusiuosius laidoti ne parapijos kapinėse, senosios kapinės buvo apleistos. Jose imta laidoti tik savižudžius, nekrikštytus vaikus, masinių epidemijų (šiltinės, choleros ir pan.) metu mirusius žmones. Kapinėse stovi didelių medinių kryžių.

Pirmųjų senųjų kapinių teritorijos plotas yra 1 000 kv. m, antrųjų – 1 900 kv. m.

2005 m. abejos kapinaitės paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24241 ir 24242.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Tuzai. Švyturys, 1992, vasario 26, p. 3.
  2. Tuzų k. antrosios senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=24242>.
  3. Tuzų k. pirmosios senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=24241>
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai