Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kryžius Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti

Darbėnų mstl., Turgaus a. 4, priešais bažnyčią stovi buvusi NKGB būstinė.

1992–1993 m. kasant tranšėjas požeminėms komunikacijoms, pastato kieme aptikti trijų žmonių palaikai, 1993 m. perlaidoti Darbėnų kapinėse. 1999–2000 m. Darbėnų seniūno E. Stalmoko iniciatyva laidojimo vietos teritorija buvo prižiūrima, tvarkoma.

2000 m. laidojimo vietos pietvakarinėje dalyje Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviai Adolfas Kontrimas ir Julijonas Mickus pastatė monumentalų kryžių šioje vietoje užkastiems 1945–1965 m. Darbėnų valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanams ir Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti.

Užrašas ant kryžiaus: „Žuvę // už Lietuvos // laisvę // 64 partizanai // 1944–1953“.

Pievelė aptverta medine tvora.

2005 m. aplink kryžių pastatyti trys paminkliniai postamentai Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Darbėnų ligoninės kieme pabaigus. Švyturys, 1998, lapkričio 7, p. 3.
  2. Paminklai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2014 m. gruodžio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm#Darbenu>.
  3. PastatasIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=22435>.
  4. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 14–16. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai