Temos

Atnaujinta 2018-11-29

Periodinė spauda

Kretingos pranciškonai 23–25 tūkst. egzempliorių tirašu leido Šv.  Antano kolegijos rėmėjams skirtą didelį, gausiai iliustruotą „Šv. Antano kalendorių“. Kretingoje pranciškonų buvo leidžiamas kalendorinis žinynas „Misijų metraštis“ Vienu žymiausių kalendorių autoriumi ir leidėju laikomas Aleksandras Bendikas, gyvenęs Salantų miestelyje.

Pirmuosius periodinius leidinius Kretingoje leido moksleiviai. Pirmasis Kretingos periodinis leidinys, kurio leidimo duomenyse nurodyta, kad išleistas Kretingoje, yra Kretingos progimnazijos moksleivių mėnesinis literatūros laikraštėlis „Moksleivių aidas“, leistas 1920–1924 m. Redaktorius A. Kuprelis. Buvo leidžiamas kartą per mėnesį.

Kitas Kretingos progimnazijos moksleivių leidinys buvo „Mokinių aidužiai“. Tai dvisavaitinis (vėliau – įvairaus dažnumo) Kretingos moksleivių laikraštėlis, spausdintas 1921–1922 m. Kretingoje. Redaktoriai: J. Sličys – 1921 m., Napoleonas Tarasevičius – 1922 m. Išspausdintas šapirografu. Paantraštėse pažymėta: 1921, Nr. 3 – Dvisavaitinis Kretingos progimnazijos laikraštėlis; 1922, Nr. 1 – Kretingos „Ateitininkų“ kuopos mėnesinis literatūros laikraštėlis; 1922, Nr. 3 – Kretingos progimnazijos mokinių mėnesinis literatūros laikraštėlis. Redakcinė komisija: 1922 m. – Antanas Baltikauskas, Stasys Jagutis, Juozas Jasinskas, Mykolas Rauchas, Juozas Sličys, Napoleonas Tarasevičius. Leidinyje buvo publikuojama moksleivių kūryba, aktuali informacija, straipsniai įvairioms sukaktuvėms paminėti.

Butkų Juzės „Inkaro“ spaustuvė leido savaitraštį „Savaitė“. Savaitraščio paantraštėje buvo skelbiama, kad tai „įdomiausias savaitraštis Lietuvoje“. „Savaitės“ redaktorius ir leidėjas buvo J. Butkus. Savaitraštis Kretingoje skaitytojų buvo greitai pamėgtas, tačiau leidinys publikuotas tik du – gegužės ir birželio – mėnesius. Iš viso buvo išleisti tik 6 „Savaitės“ numeriai.

Kitas Kretingos moksleivių leidinys – „Jaunystės vainikai“. Tai Kretingos pranciškonų privačios gimnazijos literatų būrelio leidinys, spausdintas 1937–1938 m. Kretingoje. Redagavo B. Žemliauskas, S. Baranauskas. Laikraštis spausdintas Pranciškonų spaustuvėje Kretingoje. Leidinys neturėjo nustatyto periodiškumo, todėl buvo leidžiamas įvairiu dažnumu.

1939 m. Kretingos Pranciškonų privačios gimnazijos religinio auklėjimo būrelis rengė leidinį „Aukštyn“. Jį redagavo Pr. Razgaitis, spausdino Pranciškonų spaustuvė Kretingoje.

Kretingos parapijos naujienas, pranešimus skelbė „Kretingos RK parapija“ – kaip mėnesinis laikraštis leistas 1935–1937 m., o 1937–1940 m. – žurnalas. Redaktoriai: Aloyzas Petras Janušaitis 1935–1937 m., J. Jocas 1937–1939 m., tėv. Tarcizijus Garbukas 1939 m., tėv. Pijus Andraitis 1939–1940 m. Buvo spausdinamas: 1935 m. Nr. 1 – „Šešupės“ spaustuvėje Marijampolėje, 1936–1940 m. Pranciškonų spaustuvėje Kretingoje, 1935 m. Nr. 2 „Lituania“ spaustuvėje Klaipėdoje.

Svarbią vietą tarp senųjų Kretingos laikraščių užima Kretingos pranciškonų vienuolyno laikraščiai ir žurnalai. Spaustuvėje taip pat buvo leidžiami įvairūs atvirukai, proginiai paveikslėliai ir kt.

Pranciškonai spausdintą žodį skleidė ir per savaitraštį „Sursum corda“, leistą 1936–1939 m. Savaitraštis spausdintas Pranciškonų spaustuvėje. Tačiau „dėl silpnos redakcijos nepasisekė plačiau prasimušti.“

Nijolė Raudytė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. ANDRIEKUS, Leonardas. Pranciškonų veikla spaudoje. Pranciškaus varpelis, 1956, Nr. 7, p. 206-210.
  2. Kretingoje bus 8 puslakščių laikraštis „Savaitė“. Dienos naujienos, 1933, gegužės 9, Nr. 105, p. 1.
  3. Prielankiai atsiliepia apie „Savaitę“. Savaitė, 1933, birželio 4–10, Nr. 4, p. 2.
  4. Savaitė, savaitinis laikraštis leidžiamas Kretingoj. Dienos naujienos. 1933, gegužės 27, Nr. 120, p. 4.

 


Šaltinis: RAUDYTĖ, Nijolė. Laikraščiai. Iš Spaudos ir knygos kelias Kretingoje. Straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 27–28. ISBN 978-9955-18-538-3.

Kalendoriai

Laikraščiai

Žurnalai

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai