Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Dirgalio kaimas

Dirgalio kaimas XIX a. pab. – XX a. pr. tapo savarankiškas, jame 1923 m. buvo 5 sodybos ir 45 gyv.

Kaime išliko XIX a. statytų etninės architektūros statinių. Į vietinės reikšmės architektūros paminklų sąrašą 1971 m. buvo įrašytos Salomėjos Benetienės, Kotrynos Piktuižytės ir Stasio Alonderio bei Juozo Vičiulio sodybos.

Dirgalio kaime ūkininkauja Stanislava ir Povilas Mickai.

Iš kaimo kilęs Petras Vytautas Rutė (g. 1934 m.) – poetas, prozininkas, tapytojas; Ona Daukšaitė (g. 1945 m. spalio 21 d.) – kultūros darbuotoja, bibliotekininkė, visuomenininkė.

2001 m. gyv. surašymo metu Dirgalio kaime gyveno 18 žmonių.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. DRUNGILIENĖ, Genė. Mišrus ūkis pateisino lūkesčius. Pajūrio naujienos, 2006, birželio 16, priedas „Žemė ir ūkis“, p. 3.
  2. Geriausia 2003 metų bibliotekininkė [interaktyvus]. Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://biblioteka.w3.lt/archyvas/gb_2003.htm>.
  3. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugsėjo 9, p. 3.
  4. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  5. NAUJOKAITIENĖ, Birutė. Rutė Petras Vytautas. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=657>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai