Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)

(Pranciškonės misionierės)

Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi nuoširdaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.

Pirmasis šių seserų tikslas – melstis už Gerosios Naujienos pasklidimą po visą pasaulį ir tiesioginis dalyvavimas evangelizacinėje veikloje aktyviai bendradarbiaujant parapijos pastoracijoje, auklėjimo misijoje, apleistų vaikų ir senelių globoje, karitatyvinėje veikloje stengiantis atsakyti į pasaulio nuolat naujai keliamus poreikius.

Kongregacija buvo įkurta 1861 m. balandžio 21 d. prancūzės kunigaikštienės Lauros Leroux de Bauffremont ir italo Mažesniųjų brolių ordino vienuolio t. Gregorio Fioravanti Gemonoje del Friuli (Šiaurės Italijoje, netoli sienos su Austrija). Kongregacija įsikūrė buvusiame klarisių vienuolyne, netoli šv. Antano Paduviečio eremo. Jau nuo pat įsikūrimo pradžios ši kongregacija buvo daugiatautė. Pirmąją bendruomenę, gyvenusią Marijos Angelų karalienės, vienuolyne, sudarė šešių skirtingų tautybių seserys. Pranciškonės misionierės apsigyvendavo tarp pačioje beviltiškiausioje padėtyje gyvenančių žmonių tiek Italijoje, tiek ir Europoje (Prancūzijoje, Šveicarijoje, Liuksemburge, Albanijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lietuvoje), Lotynų Amerikoje (Čilėje, Bolivijoje, Peru, Ekvadore), Afrikoje (Kamerūne, Centrinės Afrikos Respublikoje, Konge), Indijoje, Filipinuose, Kipre, Libane.

Pakviestos Mažesniųjų brolių trys pirmosios seserys Kretingoje apsigyveno 1995 m. rugpjūčio 23 d., ir jau nuo lapkričio mėn. įsitraukė į edukacinę veiklą: Pranciškonų gimnazijoje pradėjo dėstyti prancūzų kalbą ir tikybą. Tų pačių metų spalio mėn. atvėrė duris įvairioms maldos grupėms. Šiuo metu jų koplyčioje maldai renkasi: „Tikėjimas ir šviesa“, „Motinos maldoje“, onkologinių ligonių, jaunų šeimų maldos grupės.

Nuo 1996 m. rugsėjo mėn. seserys pradėjo oficialiai dirbti su Kretingos miesto jaunimu, burdamos jį į Jaunimo Eucharistinį Sąjūdį. Viena sesuo pasišventė darbui labdaros vaistinėje ir pagelbėjo Meilės Misionierių kongregacijos seserims slaugyti senelius. Nuo 1997 m. seserys įsitraukė į parapijos katechezę, rengdamos vaikus ir paauglius Bažnyčios sakramentams. Taip pat jos bendradarbiauja su Kretingos pranciškoniško jaunimo tarnyba ir, kai yra kviečiamos, dalyvauja evangelizacijoje mokyklose visoje Lietuvoje.

Seserys visą parą pasiruošusios priimti visus, kuriems reikalinga dvasinė, moralinė arba socialinė pagalba.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BORSATO, Giovannina. Švenčiausios Širdies seserų pranciškonių misionierių specifinė misija bažnyčioje. Magistro baigiamasis darbas. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus] [žiūrėta 2011 gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=80:prancikoni-misionieri-specifin-misija-banyioje&catid=32:prancikons-misioniers>.
  2. MICKUTĖ, Virginija. Pranciškonių misionierių kelias į Lietuvą. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus] [žiūrėta 2011 gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=466:prancikoni-misionieri-kelias–lietuv&catid=32:prancikons-misioniers>.
  3. MUNDIYANKAL, S. M. Duomenys apie Švenčiausios Širdies pranciškones misionieres [rankraštis]. [Kretinga], [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  4. Pranciškonės  misionierės (FMSC). Iš Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje [inetraktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vitaconsecrata.lt/pranciskones-misionieres-fmsc>.
  5. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Dievo žodį misionierė skleidžia pasauliui ir Kretingai. Pajūrio naujienos, 2010, gegužės 28, priedas „Mūsų žmonės“, p. 9-10.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai