Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“

Vizija. Per meną ir laisvą kūrybą, pažinimo džiaugsmą ir sveiką gyvenseną – į brandų pilietį.

Misija. Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti mokyklą, kurioje mes visi kartu mokomės, priimame iššūkius, stengiamės pelnyti vieni kitų pasitikėjimą, puoselėjame gražias tradicijas ir vertybes, įgyvendiname svajones ir projektus, kuriame ir išreiškiame save menuose, siekiame tobulėti ir keisti pasaulį.

Be pagrindinių dalykų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vaikai mokomi dainavimo, solfedžiavimo, lietuvių liaudies šokių, meno pažinimo, dailės, keramikos pradmenų.

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ pradėjo veikti 1964 m. lapkričio 1 d. Tai pirmasis tipinis lopšelis-darželis mieste, kurį lankė 140 vaikų.

Tuo metu vadovavusios įstaigos vadovės D. Martišauskienės iniciatyva, Švietimo ir mokslo ministerijai pritarus, Kretingos rajono valdyba 1993 m. sausio 21 d. įstaigą reorganizavo į estetinės pakraipos darželį-mokyklą „Pasaka“. 1993 m. rugsėjo 1 d. darželis-mokykla atvėrė duris ne tik darželinukams, bet ir pradinukams.

2000 m. sausio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikystės pedagogikos tarybai ir Kretingos rajono tarybai pritarus pradėjo veikti Vaikystės pedagogikos centras.

2005 m. įstaiga pervadinta į Kretingos mokyklą-darželį „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centrą.

2013 m. vasario 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos nutarimu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta į Kretingos lopšelį-darželį „Pasaka“.

Vadovai: Genė Pocienė (iki 1992 m.), Dalia Martišauskienė (1993–2006 m.), Zita Domarkienė (nuo 2006 m.).

Birutė Naujokaitienė, Jurgita Bružienė, 2013

  1. Kretingos-mokykla-darželis „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centras [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos mokykla-darželis „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centras, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pasaka.kretinga.lm.lt/index.php>.
  2. MARTIŠAUSKIENĖ, Dalia. Įgyvendinant atviro edukacinio centro tikslus. Klaipėda, 2002, lapkričio 14, p. 23.
  3. Veikla. Iš Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pasaka.kretinga.lm.lt/veikla>.
  4. Vizija, misija. Iš Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pasaka.kretinga.lm.lt/veikla/apie-mus/vizija-misija>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai