Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. Vydmantų gimnazija

Vizija. Stipri, moderni bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, siekianti tapti ilgąja gimnazija, kurioje ugdymo programų pasiūla atitinka poreikius, vykdomas ekonominis švietimas, teikiama efektyvi pagalba mokiniui, aukšta bendruomenės kultūra.

Misija. Vydmantų vidurinė mokykla, pasinaudodama pasiektų rezultatų analize ir nuolat gilindama kompetenciją, formuoja ugdymuisi palankias sąlygas; užtikrina Vydmantų kaimo ir iš kitų vietovių atvykstantiems vaikams lygias teises įgyti poreikius ir galimybes atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; garantuoja švietimo kokybę, atitinkančią Europos Sąjungos standartus bei paremtą tautos tradicijomis, pasaulio patirtimi ir naujausiomis technologijomis.

Vydmantų vidurinė mokykla yra Vydmantų kaimo, kuriame gyvena per 2500 gyventojų, mokykla. Joje taip pat mokosi Pryšmančių k., Kvecių k. gyvenantys mokiniai.

1930 m. Lietuvos Respublikos švietimo ministro K. Šakenio įsakymu atidaryta Virkštininkų pradžios mokykla.

1973 m. pastatyta nauja pradinė mokykla. 1987 m. pradėjo veikti devynmetė mokykla. 1988 m. nepilnoji vidurinė mokykla perorganizuota į Vydmantų vidurinę mokyklą. 1991 m. išleista I abiturientų laida.

2001–2004 m. įvykdyta mokyklos renovacija: 2002 m. pradinių klasių mokiniai pradėjo mokytis naujame korpuse, tais pačiais metais pastatyta aktų salė.

2014 m. vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Mokyklos vadovai: Bronė Zalovskienė (nuo 1930 m.), Povilas Nekrašas (1987–2012 m.), Asta Burbienė (nuo 2012 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Atleidžia mokyklų direktorius. Pajūrio naujienos, 2012, birželio 8, p. 20.
 2. GRIEŽIENĖ, Audronė. Šis žydintis gegužis – dvidešimtas. Švyturys, 2008 gegužės 24, p. 1
 3. Kretingos r. Vydmantų gimnazija [interaktyvus]. Vydmantai: Kretingos r. Vydmantų gimnazija, 2012–2014 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vydmantugimnazija.lt>.
 4. Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla [interaktyvus]. Vydmantai: Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vydmantumokykla.lt/lt/struktura-kontaktai/vadovai>.
 5. Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla [interaktyvus]. Vydmantai: Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla, 2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vydmantai.kretinga.lm.lt/news.php>.
 6. Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos planas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla, 2011 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Preiga per internetą: <http://www.vydmantumokykla.lt/dokumentai/veiklos-planas-2013-2014-m-m.pdf>.
 7. Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos 2007–2013 mokslo metų strateginis veiklos planas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla, 2011 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Preiga per internetą:<http://www.vydmantumokykla.lt/dokumentai/2007-2013-metu-strateginis-veiklos-planas.pdf>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai