Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Vizija. Moderni, besimokanti, informacinė suaugusiųjų švietimo institucija, apimanti formalųjį ir neformalųjį švietimą, užtikrinanti „antro šanso“ galimybę suaugusiems rajono gyventojams, neturintiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, siūlanti gyventojams neformalaus švietimo galimybių įvairovę ir prieinamumą.

Misija. Maksimaliai tenkinti centro klausytojų mokymosi visą gyvenimą poreikius, taikant lanksčias darbo formas, profesionalius darbo metodus, tiriant ir analizuojant rajono gyventojų poreikius, teikiant profesinio informavimo paslaugas, panaudojant naujausias informacines technologijas.

Kretingos suaugusiųjų mokymo centras turėjo daug pavadinimų: Suaugusiųjų gimnazija, Darbininkų jaunimo mokykla, Vakarinė (pamaininė) mokykla, Neakivaizdinė mokykla. 1940 m. rugpjūčio mėnesį buvo priimtas suaugusiųjų švietimo įstatymas. 1940 m. spalio 17 d. buvo atidaryta Kretingos miesto suaugusiųjų pagalbinė mokykla. Suaugusiųjų pagalbinės mokyklos veikla yra tarsi dabartinio Kretingos suaugusiųjų mokymo centro priešistorė.

Kretingos suaugusiųjų mokymo centras pradėjo veiklą 1945 m. Iš pradžių buvo sukomplektuotos 4 klasės, kurias lankė 78 moksleiviai. Mokykla įsikūrė Kretingos vidurinės mokyklos patalpose (dabar VšĮ Pranciškonų gimnazija). Nuo 1949 m. vakarines mokyklas imta vadinti Darbininkų ir kaimo jaunimo mokyklomis. Nors dokumentuose neužfiksuota, bet galima manyti, kad dabartinis Kretingos suaugusiųjų mokymo centras tais metais buvo pavadintas Darbininkų jaunimo vidurine mokykla. 1949–1950 m. Darbininkų jaunimo vidurinėje mokykloje jau mokėsi 128 mokiniai. 1950 m. buvo išleista pirmoji abiturientų laida.

1954 m. ji persikėlė į tuometinės pradinės mokyklos patalpas (dabar Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla).

1973–1974 m. m. buvo atidaryti konsultaciniai punktai Darbėnuose, Kartenoje, Kūlupėnuose, Rūdaičiuose, Salantuose, kiek vėliau ir Baubliuose. Išlikusiuose 1959–1960 m. m., 1960–1961 m. m., 1961–1962 m. m., 1962–1963 m. m., 1963–1964 m. m., 1966–1967 m. m., 1967–1968 m. m., 1970–1971 m. m. dokumentuose dabartinis Kretingos suaugusiųjų mokymo centras vadinamas Kretingos darbininkų (arba darbo) jaunimo vidurine mokykla. O 1974–1975 m. m.– tai jau vakarinė (pamaininė) vidurinė mokykla. Pagrindinės neakivaizdinio mokymo formos: grupinės, individualios konsultacijos, įskaitos. Siekiant efektyvinti mokymo procesą, nuo 1973 m. mokykloje pradėjo veikti metodiniai būreliai: ieškoma gerosios darbo patirties, ji apibendrinama ir perteikiama mokytojams.

Didėjant mokinių skaičiui, 1979 m. mokykla persikėlė į tuometines aštuonmetės mokyklos patalpas (dabar Kretingos Simono Daukanto vidurinė mokykla). Nėra tikslių duomenų, kada mokykla buvo pavadinta neakivaizdine, tačiau 1977–1978 m. m. metraštyje jau minimas neakivaizdinės vidurinės vardas. 1987–1988 m. m. ji vėl vadinama pamainine mokykla.

Nuo 1987 m. mokinių skaičius sparčiai mažėja. 1989–1990 m. m. buvo uždaryti konsultaciniai punktai. 1990 m. vakarinei (pamaininei) mokyklai buvo skirtos I-osios vidurinės mokyklos (dabar VšĮ Pranciškonų gimnazija) bendrabučio patalpos (dabar VšĮ Pranciškonų gimnazijos bendrabutis). 1993 m. mokyklai buvo suteiktas Suaugusiųjų vidurinės vardas. 1996 m. buvo paminėtas mokyklos 50 metų jubiliejus. Suaugusiųjų vidurinėje mokykloje suteikiamas pagrindinis arba vidurinis išsilavinimas suaugusiems rajono gyventojams. Mokykloje nuo 1993 m. buvo pradėtas plėtoti neformalusis suaugusiųjų švietimas – organizuojami anglų ir vokiečių kalbų kursai. Keičiantis požiūriui į mokslą, didėjo moksleivių skaičius, trūko patalpų, todėl 1998 m. Suaugusiųjų vidurinė mokykla įsikūrė Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos (dabar – pagrindinės) patalpose. Nuo 1998 m. pradėta vykdyti Suaugusiųjų vidurinės mokyklos peraugimo į Suaugusiųjų švietimo centrą programa-projektas.

2000 m. paskelbtas konkursas Kretingos suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktoriaus vietai užimti. Tuo metu laikinai direktorės pareigas ėjo pavaduotoja Virginija Timošenkienė.

2002 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į Kretingos suaugusiųjų mokymo centrą.

2010 m. Suaugusiųjų mokymo centras persikėlė į naujas patalpas,  VšĮ Pranciškonų gimnazijos bendrabučio pirmą ir trečią aukštus. Įsikūrus naujose patalpose 2011 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų mokymo centro pavadinimas pakeistas į Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, taip pat, atidarytos 7, 8 ir 9 klasės jaunimui (12–16m.).

2012 m. dalis Saugusiųjų ir jaunimo mokymo centro patalpų buvo rekonstruotos.

Vadovai: Anicetas Kalytis (1945–1947 m.), Antanas Bučmys (1947–1950 m.), Sofija Rakienė (1950–1955 m.),  Elena Augustauskaitė–Riaukienė (1955–1974 m.), Robertas Rapalis (1974–1976 m.), Irena Zapalienė (1976–1987 m.), Vilma Gnedojienė (1987–2000 m.), laikinai vadovavusi Virginija Timošenkienė  (2000–2001 m.), Irena Dukštienė (nuo 2001 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. GEDVILAITĖ, Rasa. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras didina savo patalpas. Švyturys, 2012 vasario 22 d., p. 4.
 2. Informacija apie Kretingos suaugusiųjų mokymo centro veiklą. Iš Kretingos suaugusiųjų mokymo centras[interaktyvus]. Kretinga: Kretingos suaugusiųjų mokymo centras, 2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.smc.kretinga.lm.lt/images/stories/vaiklos-aprasas/vaiklos_aprasas_SMC.pdf>.
 3. JANUŠIENĖ, I. Laba diena, informuojame [interaktyvus]. Pranešimas Jurgitai Bružienei. 2013 m. gruodis 9 d. [žiūrėta 2013 m. gruodis 9 d.]. Asmeninis pranešimas.
 4. Kretingos suaugusiųjų mokymo centras [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Suaugusiųjų mokymo centras, 2012 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.smc.kretinga.lm.lt/>.
 5. Kretingos suaugusiųjų mokymo centro 2007–2013 m. strateginis veiklos planas [interaktyvus]. IšKretingos suaugusiųjų mokymo centras, 2012 [žiūrėta 2013 m. gruodis 4 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.kretingasjmc.lt/lt/strateginis-planas-42 >.
 6. PUIŠIENĖ, Audronė. Suaugusiųjų mokymo centras persikels į atnaujintas patalpas. Pajūrio naujienos, 2010, rugpjūčio 27 d., p. 5.
 7. STONKUVIENĖ, Laima. Suaugusiųjų mokymo centre – klasės vaikams ir jaunimui. Švyturys, 2011, gegužės 21 d., p. 5.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai